EBRD-conferentie over FIDIC 2017 – Rode en Gele boeken

Dit bericht beschrijft het evenement georganiseerd door EBRD op het hoofdkantoor in Londen op 27 september 2018. Het evenement ging over de veranderingen die werden geïntroduceerd met de nieuwe rode en gele boeken van de regenboogsuite 2017. FIDIC, de cliënten en contractanten van de EBRD, hadden allemaal de gelegenheid om zich uit te drukken.

Contract Risk Scoring, hoe kan het u helpen om goede beslissingen te nemen?

Voor u de gewenste resultaten van uw bedrijf kan behalen, moet u enkele hindernissen nemen. Contract Risk Scoring-tools zijn er om de commerciële en contractuele hindernissen te identificeren. Hiermee kunt u weloverwogen beslissingen nemen: “Go / No Go”-beslissingen, mitigatiemaatregelen, aanvaardbare aansprakelijkheidsniveaus, provisie- en margeniveaus enz. Lees dit bericht voor meer informatie.

Package deals (combinatieakkoorden): wanneer en hoe ze voor te stellen in contractonderhandelingen? 7 vragen beantwoord.

Een “package deal” is een krachtige middel om in één keer een aanzienlijk aantal problemen op te lossen tijdens een contractonderhandeling. Ze zijn een “must have” in de gereedschapskist van een efficiënte onderhandelaar. In onderstaande publicatie hebben we enkele belangrijke aspecten geanalyseerd rond initiatief, timing en presentatie van dergelijke deals.

IACCM promoot hulpmiddelen om de risicoscore van uw contractportfolio te bepalen

IACCM, de internationale associatie voor contract- en commercieel management, promoot dat we een risicoscore gaan maken van onze contractportfolio. Met TRaCRs, het systeem voor inschatting van commerciële en contractuele risico’s bij aanbestedingen en contracten, heeft AfiTaC een gratis hulpmiddel voor contractscoring ontwikkeld. Dit hulpmiddel beoordeelt uw contract op 20 verschillende onderwerpen. Contractscoring zal bijdragen aan uw doelstelling om te onderhandelen over en gebalanceerde contracten en die ook uit te voeren.