Als u de risico’s in uw Projectcontracten niet kunt identificeren, hoe kunt u dan uw strategie uitwerken, uw risico’s beperken, betere oplossingen onderhandelen? Deze Blog over risicobeheersing voor de Project Industrieën (infra & bouw, energie & elektriciteit, olie & gas, water & ontzilting enz.) helpt u bij het opstellen van uw Contract Risk Scoring, het nemen van beslissingen, het uitvoeren van bench-marking … :

Over AfiTaC

AfiTAC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.