U bevindt zich mogelijk in een van de volgende situaties:

  • U hebt een lopend contract waarvoor u een externe audit van de onderliggende risico’s wilt hebben.
  • U wilt uw risico’s pro-actief beheren.
  • U wilt uw relatie verbeteren met klanten, conflicten afwenden en compromissen zoeken.
  • U wilt wijzigingsbestellingen voorstellen aan uw klanten.

In al deze situaties kan AfiTaC ondersteuning bieden door uw contracten na te lezen, actielijsten en beperkende maatregelen voor te stellen, passende contractbrieven te schrijven, enz.

Hier leest u meer over Contract Risk Scoring.