Veranderen, groeien en verbeteren is wat u wilt:

  • Uw bedrijf werkt regelmatig, of is van plan dit in de nabije toekomst te doen, met internationale contracttypes (FIDIC, Wereldbank, NEC enz).
  • Uw teams breiden uit, hebben nieuwkomers of willen hun kennis over internationale zaken consolideren.
  • U wilt uw teams blootstellen aan realistische casestudy’s ter voorbereiding van hun onderhandelingen.

AfiTaC gaat in gesprek met u om uw behoeften te identificeren en aangepaste coaching en trainingscursussen voor te stellen.

Klik hier om onze publicaties over FIDIC raad te plegen.