“Contracten zijn onze passie.”

Bedrijfsomgeving

Bedrijven, klein of groot, willen hun werk doen op basis van evenwichtige contracten.

De visie van AfiTaC is dat commerciële en contractuele relaties gebaseerd moeten zijn op vertrouwen, respect en duidelijkheid. Ze moeten evenwichtig zijn en, op lange termijn, win-win relaties tot stand brengen.

Grote multinationals hebben aanzienlijke interne middelen: een juridische afdeling, belastingadviseurs, verzekeringsexperts, een team voor risicobeheer, enz. Soms hebben ze toch bijkomende ondersteuning nodig om hun manier van werken te veranderen of om tijdelijke tekorten aan middelen op te vangen.

Voor kleine en middelgrote bedrijven zouden eigen, te gespecialiseerde, middelen te duur zijn in verhouding tot de omvang van hun activiteiten.

De missie van AfiTaC is ondersteuning te bieden aan uw interne middelen: deskundig advies, coaching en training van uw teams, ondersteuning bij aanbestedingen en bij het opzetten of transformeren van gestructureerde processen.

Ondernemingsaanpak

AfiTaC zal altijd op een integere manier werken met respect voor gelijkheid, diversiteit en confidentialiteit.

AfiTaC ondersteunt u bij aanbestedingen en contracten in de volgende talen: Engels, Frans, Portugees en Nederlands.

AfiTaC heeft een passie om te werken aan contracten :

  • in verschillende bedrijfsomgevingen: bouw, civiele werken, infrastructuur, energiecentrales, waterkracht, waterbeheer, hernieuwbare energie.
  • voor functies met betrekking tot: projectbeheer, beheer van onderaannemers, claims en bijkomende werken, aanbestedingen, verkoop, bedrijfsontwikkeling, risicobeheer en contractbeheer.
  • met een breed scala aan contracttypes: Wereldbank, FIDIC (87, 95, 99, 17 zilver / geel / rood), NEC3/4, EDF, specifieke IPP-contracten, enz.

Profielen / CV

Meer dan 20 jaar wereldwijde ervaring in projectbeheersing en aanbesteding voor complexe projecten in de bouw, (duurzame) energie en infrastructuur. Gespecialiseerd in onderhandelen, contractmanagement, risicomanagement, geschillenbeslechting en veranderingsmanagement (procesoptimalisatie en -transformatie), leiderschap en strategie.

Zie de persoonlijke (Jan Bouckaert) en bedrijfsprofielen op LinkedIn door te klikken op de woorden of afbeeldingen hieronder.

 

Privacybeleid

Wettelijke informatie