Voor wie?

 • Junior contractbeheerders
 • Projectbeheerders/ Projectdirecteuren
 • Commerciële professionals
 • Supply Chain / Inkoop Professionals
 • Contract Professionals
 • Commerciële en operationele leiders

Hier gaat het om

 • Het verwerven van de volledige set van vaardigheden & tools om onmiddellijk effectief te worden als contractbeheerder / Contract Manager op projecten.

Voorwaarden

 • Er is geen specifieke voorwaarde voor het volgen van deze cursus.
 • Toch zal enige projectervaring (nationaal of internationaal) of aanbestedingservaring het leren vergemakkelijken.

Doelstellingen

Bij het afronden van deze opleiding zullen de volgende doelstellingen bereikt zijn:

 • Kennismaken met de best praktijken van contractbeheer/Contract Management, ook in een internationale omgeving.
 • Het identificeren en beperken van contractuele risico’s.
 • Het structureren van het eigen handelen en het bereiken van een efficiënt, resultaatgericht contractbeheer.
 • De juiste contractuele reflexen aannemen in alle fasen van de contractcyclus.
 • Effectief onderhandelen en zo contract- en risicomanagement omzetten in resultaten.
 • Geschillen efficiënt beheren wanneer deze niet door middel van onderhandelingen kunnen worden opgelost.

De sterke punten

 • Competentie: De trainers hebben ervaring als directeuren van grote internationale groepen (zoals Alstom, General Electric, Besix) die actief zijn in de project-industrieën (bouw & infrastructuur, energie & hernieuwbare energie, water, olie & gas etc.).
 • Flexibiliteit: Deze opleiding zal worden aangepast aan de behoeften van de deelnemers (invullen van lacunes in de vereiste vaardigheden en competenties).
 • Relevantie: Rechtstreeks van toepassing op het dagelijks contractbeheer.

Programma & Duur

Dit programma zal 8-10 dagen van daadwerkelijke training in beslag nemen om de certificering te behalen. Dit kan worden aangepast aan de geïdentificeerde behoeften en het ervaringsniveau van de deelnemers.

Voorbereiding

 • Analyse van de bedrijfsomgeving van de deelnemers (bijvoorbeeld door middel van telefonische vergaderingen) om de onderwerpen aan te passen aan hun behoeften.
 • Implementatie van reflectieve fasen: zelfdiagnose om de deelnemers in staat te stellen hun competentieniveau voor en na de training te bepalen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Standaardmodules

 • Contractbewustzijn                                                                    2 dagen
  • Contractvorming
  • Operationele aspecten (tijd, betaling, variaties, enz.).
  • Aspecten van risico-overdracht (datum van overdracht/overname, garantie enz.).
  • Juridische aspecten (beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling, enz.).
  • Commerciële aspecten (bankgaranties, belastingen enz.).
 • Contractbeheer                                                                          1 dag
  • Contractbeheer tijdlijn/cyclus
  • Beste praktijken tijdens elke fase
  • Speciale aandacht voor de opstartfase van het project
  • Contractbeheertools
 • Contractonderhandeling                                                            2 dagen
  • Onderhandelingsproces
  • Onderhandelingen volgens de Harvard Principes
  • Gedrag, informatiebeheer en vertrouwen
  • Types onderhandelaars
  • Hoe uit moeilijke situaties komen
 • Beheer van contractrisico’s                                                       1 dag
  • Scoren van contractrisico’s
  • Gevolgen voor het besluitvormingsproces
  • Gevolgen voor het onderhandelingsproces
  • Gevolgen voor de prijsstelling
 • Commerciële/Alternatieve geschillenbeslechting            1 dag
  • Partij-gecontroleerde geschillenbeslechting
  • Resolutie door een onafhankelijke derde partij
 • Casestudies – Toepassing op de werkomgeving                   1-3 dagen
  • Pas al het geleerde toe op een virtueel of reëel project

Opties

De volgende opties kunnen worden opgenomen, afhankelijk van de vastgestelde behoeften (en indien verenigbaar met de duur van de cursus):

 • Contract Bewustwording’s Masterclass
 • Diepgaand begrip van EPC-contracten
 • Standaardcontracten (FIDIC 2017 en/of NEC 4 ECC)
 • Focus op projectontwikkeling/financiering
 • Onderhandeling Masterclass Modules
 • Onderhandelingen tussen diverse Culturen
 • Onderhandelingsteams
 • Gegroepeerde akkoorden

Praktijk

Realistische contractbeheerscases die relevant zijn voor de bedrijfsomgeving van de deelnemers. 

Werksituaties: forum op een webgebaseerd platform om Q&A’s uit te wisselen over de onderwerpen die tijdens de training zijn aangeleerd.

Toegankelijkheid

We zullen ervoor zorgen dat de juiste voorwaarden beschikbaar zijn voor deelnemers met een handicap (lokalen, aanpassing van de presentatiemiddelen enz.).

Prijs

Dit programma kan worden georganiseerd als een intra-company, inter-company, individuele of live-online training.

De meest voordelige formule is de live-online training aan 4000 EUR per deelnemer voor de gehele 8-10 dagen durende cursus. Er worden speciale kortingen toegekend aan groepen. De groepen worden bewust klein gehouden (max. 10 personen) om de interactie te stimuleren. Individuele personen kunnen hun interesse aan ons kenbaar maken om in de volgende cursus te worden opgenomen.

Certificaat

De certificering van Contractbeheerder valideert het leerproces van de deelnemer en erkent zijn of haar vermogen om de rol van Contract Manager in projectbedrijven uit te voeren.

Door middel van online vragenlijsten en rollenspellen worden de verworven vaardigheden geëvalueerd.

Een dossier met bewijs van professionele ervaring & implementatie van het leren in relevante projectomstandigheden zal worden geëvalueerd.

Actieve deelname aan de trainingen – door het delen van ervaring en door individueel/groepswerk – wordt in aanmerking genomen voor de certificering.

Een jury beslist op basis van bovenstaande elementen en deelt het resultaat mee aan de kandidaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie

– door een e-mail te schrijven naar info@afitac.com

– door ons te bellen op +33 6 75 11 09 83

Categorieën: Uncategorised

1 reactie

Contractkennis: voor specialisten of voor alle professionals? - AfiTaC · 23 maart 2021 op 21 h 29 min

[…] ✅ Transversale vaardigheden voor contractbeheer […]

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *