Hoe kunnen geïnteresseerden op de meest effectieve en efficiënte manier bijleren over FIDIC contracten? Door de belangrijkste FIDIC clausules op powerpoint te zetten en uit te leggen? Ik denk dat dat een beetje saai zou zijn! Of zou u liever aan casestudies over FIDIC deelnemen? Wat denkt u?

Ervaring delen

Mijn ervaring bij het lesgeven over FIDIC-contracten als onderdeel van de opleidingscursussen die door AfiTaC worden georganiseerd is dat de cursisten altijd op zoek zijn naar hoe zij de FIDIC-clausules in reële projecten kunnen toepassen. Ze zijn gemotiveerd en enthousiast om te zien hoe ze de FIDIC-principes kunnen toepassen om zo over contractuele zaken te beslissen en contract-gerelateerde problemen op te lossen. Is dat wat u zoekt in een typische FIDIC opleidingssessie? Denkt u dat dit het leerproces zou bevorderen? Zou u dit verkiezen boven theorie? Laat me u mijn terugkoppeling geven over dergelijke casestudies over FIDIC.

Ik heb de afgelopen maanden FIDIC-trainingssessies gegeven aan cursisten met verschillende achtergronden en van over de hele wereld. Deze trainingssessies waren verdeeld in 5 hoofdonderdelen:

casestudies over FIDIC
 • Presentatie van de casestudy
 • Groepsdiscussie
 • Voorgesteld antwoord
 • Relevante FIDIC-clausules
 • Conclusies en aanbevelingen

Presentatie van de casestudy

Wij presenteren de casestudies over FIDIC om het kader voor analyse vast te leggen. Alle informatie en feiten moeten duidelijk worden gepresenteerd, zodat de cursisten zich eerst het probleem kunnen voorstellen, er vervolgens over kunnen brainstormen en tenslotte hun argumenten en antwoorden kunnen voorstellen.

Ik moedig cursisten altijd aan om de analyse van de casus met een zekere systematiek aan te pakken door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is het contractuele probleem?
 • Wat is het doel van de analyse?
 • Wat is de context van het probleem (plaats, type contract, belanghebbenden, enz.)?
 • Welke belangrijke feiten en informatie moeten voor de analyse in aanmerking worden genomen?
 • Wat zijn de relevante FIDIC-clausules?
 • Wat zijn de argumenten ten gunste van elke partij in het geschil?
 • Welke alternatieven zijn er?
 • Wat zou u aanraden en waarom?

Groepsdiscussie

Ik zorg ervoor dat de casus duidelijk is voor alle cursisten met de relevante feiten en informatie vóór de analyse. De cursisten denken dan individueel na over het geval. Er wordt hen gevraagd alle beschikbare contractdocumenten te gebruiken en de relevante FIDIC-clausules op te zoeken. Daarna moeten de cursisten het probleem formuleren en hun argumenten, opmerkingen en meningen formuleren.

Pas als alle cursisten de casus goed begrijpen, begin ik met de discussiefase. Elke cursist krijgt de kans om zijn/haar standpunten toe te lichten. Ervaren deelnemers delen meestal wat van hun relevante ervaring. Andere cursisten delen hun observaties, hoe zij de casus begrijpen en wat zij toepasselijk vinden in de relevante FIDIC-clausules. Ondertussen schrijf ik alle argumenten, observaties en meningen op een (virtueel) “whiteboard”.

Het delen van ideeën, argumenten, ervaringen en meningen tussen de cursisten met verschillende achtergronden is zeer waardevol in de leerervaring. De combinatie tussen de waarnemingen van de cursisten en de analyse van de relevante FIDIC clausules is de beste manier om te leren!

Voorgesteld antwoord

Daarna zal ik het door ons voorgestelde antwoord toelichten. De uitleg zal ingaan op elke probleemstelling van de casus en hoe FIDIC daarmee omgaat. Het voorgestelde antwoord zal het verband aantonen tussen de feiten in de casus en de relevante FIDIC-principes.

Met de cursisten bespreken we dan het verschil tussen hun antwoorden en het voorstel van AfiTaC. Ze kunnen zien in hoeverre hun argumenten overeenkomen met wat er in FIDIC staat. Ik voel aan mijn cursisten dat deze werkwijze de beste is! Ze willen niet alleen gevoed worden met antwoorden, maar ook nagaan hoe die overeenstemmen met hun oorspronkelijke ideeën.

Relevante FIDIC-clausules

Vervolgens zal ik in detail de relevante FIDIC-clausules laten zien.

Wat dit opleidingsmateriaal speciaal maakt zijn de visualisaties en animaties. Bij AfiTaC geloven wij dat visuele voorstellingen één van de beste manieren is om de FIDIC contracten onder de knie te krijgen.

Conclusies van casestudies over FIDIC

Tenslotte zullen we, samen met de cursisten, enkele conclusies trekken uit onze casestudies over FIDIC. We zullen ook uitwisselen over hoe we deze FIDIC-concepten kunnen gebruiken in gelijkaardige gevallen die de cursisten in hun beroepsleven zullen tegenkomen.

Zo zien typische casestudies over FIDIC eruit zoals ze door AfiTaC worden georganiseerd; Een concrete en goed gestructureerde sessie om een optimale FIDIC leerervaring voor onze cursisten te bereiken.

Wat is volgens u de beste manier om te leren? Deel uw gedachten met ons. U kunt ook de feedback van cursisten bekijken door hier te klikken.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *