“Onderhandelingsresultaten uit uw contract- en risicomanagement bekomen”

Al te vaak zijn contract- en risicomanagement gewoon goede aanbevelingen zonder actie :

  • Hoe de dingen zouden moeten zijn (vanuit uw oogpunt), maar nooit worden.
  • Wat we willen in een ideale wereld.
  • Door omstanders die niet werken aan de daadwerkelijke implementatie.

Bij AfiTaC werken we niet op die manier. Geen ondersteuning, geen advies, geen aanbeveling, geen opleiding is iets waard als het uw contract niet duidelijker, evenwichtiger en voordeliger voor uw dagelijkse activiteiten kan maken. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van onderhandelingsresultaten uit uw contract- en risicomanagement.

Contract Management

In het verleden waren contracten een bijproduct van het zakendoen. Iets om in de la te leggen voor het onfortuinlijke geval van een conflict.

Contract Hotline

De wereld is veranderd en, mocht dat voor u nog niet het geval zijn, dan moet u ook zo snel mogelijk evolueren zodat uw bedrijf kan overleven. Uw tegenpartijen zullen het contract toepassen bij het aanvragen van contractverlengingen, het claimen van LD’s, enz. U moet de opzeggingstermijnen respecteren, anders kunt u uw rechten verliezen.

Bij AfiTAC kennen we contracten van binnen en buiten. We beschikken over verschillende vormen van ondersteuning die u helpen om u aan te passen aan de nieuwe realiteit: van de laagdrempelige contracthotline tot de daadwerkelijke advisering en coaching.

Risicomanagement

Risicomanagement moet gaan over effectieve besluitvorming, en niet alleen over het hijsen van rode vlaggen.

Welke risico’s bent u, in alle eerlijkheid en transparantie, bereid te nemen? Welke risico’s moet uw tegenhanger nemen? Hoe kunt u hen overtuigen van de juiste risicodeling? Zullen zij de risicodeling tijdens de onderhandelingen aanvaarden? Kunt u uw risico’s tijdens de uitvoering van het project beperken?

De eerste stap in dit proces is het identificeren van risico’s in de aanbestedingsdocumenten of bestaande contracten. Wij ondersteunen dit proces en maken het objectiever door een Contract Risk Scoring in te stellen.

De tweede stap is het benchmarken volgens industriestandaarden, relevante contracten en ervaring uit het verleden.

Dan, als derde stap, moet u een actieplan, alle opties, scenario’s met het risiconiveau en een walkaway positie voorbereiden.

Risico Raden kunnen, en moeten waarschijnlijk, deel uitmaken van dit proces. AfiTaC kan u helpen bij het opzetten van een solide proces, het daadwerkelijk leiden van, of participeren in, uw Risico Raden.

Onderhandelde resultaten behalen

De meeste mensen vinden dat ze kunnen onderhandelen, zonder er echt over na te denken. Dat is een probleem. In de praktijk gaat het bij onderhandelingen veel meer om training en voorbereiding dan om een natuurlijke gave. Als u geen advies inwint, realiseert u zich dit ook zelf … maar pas aan het einde van uw professionele leven.

Onderhandelingscoaching

Onderhandelen moet een bewust proces zijn, waarbij meerdere stappen vooruit wordt gedacht en waarbij enorme hoeveelheden creativiteit worden gebruikt om opties te bepalen. Dit komt niet automatisch. U hebt een plan, argumenten, ideeën, observaties, teamwerk, doorzettingsvermogen, enz. nodig.

Wij hebben een passie voor onderhandelen en kunnen u helpen uw contract- en risicomanagement om te zetten in onderhandelde resultaten.

Geschillenbeslechting

In een commercieel geschil, dat is waar u niet wil zijn. Geschillen vernietigen waarde door de extra kosten om ze op te lossen. Als u daar terechtkomt, wilt u in ieder geval arbiters en dispute adjudicators hebben die uw wereld, uw type contracten, uw technische uitdagingen en uw tijdsdruk kennen. Jan Bouckaert kan gekozen worden als arbiter of geschillenbeslechter.

Meer in detail wat we doen

AfiTaC kan u de volgende diensten bieden :

Klik op de puzzelstukken voor specifieke services: