AfiTaC kan ook actief deelnemen aan uw onderhandelingen. Externe juridische adviseurs hebben vaak een agressieve aanpak en verdedigen met geweld de belangen van hun klanten. Maar een dergelijke benadering kan een belemmering vormen voor uw klanten om zaken met u te doen. Het kan door uzelf ook als niet commercieel genoeg aangevoeld worden. AfiTaC, gebaseerd op uitgebreide onderhandelingservaring, streeft een meer resultaatgerichte benadering na waarbij compromissen worden gesloten tussen uw behoeften en de belangen van uw klant. Klanten waarderen zo’n niet-conflictueuze benadering.

Klik hier om onze publicaties over onderhandelen te lezen.