Bent u klaar voor een ontspannen maar kritische zelfbeoordeling van uw competenties als commerciële of contract-manager? Zo kunt u uw ontwikkelingsgebieden voor de nabije toekomst identificeren.

Voor deze commercial & contractuele zelfbeoordeling zijn 10 onderwerpen zorgvuldig geselecteerd zodat u de beoordeling in 2 minuten kunt uitvoeren. Het is gericht op project-, contract- en aanbestedingsmanagers die voornamelijk actief zijn in de bouw, infrastructuur, olie & gas en (hernieuwbare) energieprojecten. Als u enigszins buiten deze focusgroep valt, kunt u het nog steeds proberen.

Om het kort te houden, moesten we andere belangrijke onderwerpen zoals schadeloosstelling, ontbinding, overmacht enz. buiten beschouwing laten. Het is geenszins de bedoeling dat de vragenlijst alle vereiste kennis omvat. Dit is slechts een representatief staal om de diepte van uw kennis vast te stellen.

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen door ons niet aan iemand anders worden meegedeeld dan aan het e-mailadres dat u eventueel opgeeft, al is dat niet verplicht, om het beoordelingsrapport te ontvangen. Zonder e-mailadres kunt u alsnog op “verzenden” klikken en het resultaat krijgen.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. U kunt ook verbinding maken met onze LinkedIn pagina.

Voor meer informatie kunt u AfiTaC’s blog lezen over commerciële en contractuele onderwerpen voor de projectbedrijven (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare energie, Watervoorziening & Sanitatie, etc.). Ons doel is het stimuleren van reflectie, kennis doorgeven, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting bevorderen.

Welkom op de pagina voor uw commerciële en contractuele zelfbeoordeling.

Selecteer voor elke vraag het meest representatieve antwoord.

Gelieve een antwoord lager in de lijst alleen te kiezen als alle bovenstaande antwoorden ook waar zijn (behalve het eerste antwoord, natuurlijk).

1. Kent u het specifieke gedrag van de volgende soorten klanten?

2. Bent u bekend met de volgende soorten contracten?

3. Risicoverdeling tussen Opdrachtnemers en Opdrachtgevers

4. Schadevergoedingen voor vertraging en gebrek aan performance/rendement

5. Beperking van de aansprakelijkheid (LOL = limit of liability)

6. Garantie

7. Bankgaranties / Zekerheidstelling

8. Bescherming tegen valutarisico's

9. Fiscale risico's

10. Verzekering

Bedankt voor het voltooien van uw zelfbeoordeling.