Uw privacy is belangrijk voor ons

AfiTaC hecht belang aan uw privacy en wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens veilig te behandelen en op te slaan. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw gegevens verwerken.

Wie is AfiTaC?

Wij zijn het best te bereiken via e-mail op info@afitac.com. Deze website maakt het u ook gemakkelijker om te begrijpen wie we zijn en wat we doen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen informatie die we nodig hebben om contact met u op te nemen als u daarom vraagt of als u klant wordt en statistische gegevens over het gebruik van de website (google analytics) plus uw taalvoorkeur (om deze website in uw voorkeurstaal te presenteren, indien beschikbaar).

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze aan ons verstrekt.

Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, maar alleen met onze dienstverleners, die deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Hoe beschermen wij de door ons verwerkte gegevens?

Wij nemen alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen om de door ons verwerkte gegevens te beschermen.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij bewaren persoonlijke gegevens zoveel mogelijk binnen de EU. Ze worden alleen buiten de EU opgeslagen als we voldoende garanties hebben met betrekking tot hun veiligheid.

Uw rechten

U kunt al uw rechten op uw gegevens (correctie, verwijdering, etc.) via e-mail uitoefenen door te schrijven naar info@afitac.com

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan altijd worden gewijzigd.

Vragen en feedback

Vragen en feedback kunnen worden ingediend via e-mail op het volgende adres: info@afitac.com