Welkom bij TRaCRs, het door AfiTaC ontwikkelde “Tender Risk and Contract Review system”.

U kunt het GRATIS gebruiken op AfiTaC.com en een output rapport verkrijgen. De informatie die u verstrekt door het beantwoorden van de 20 vragen wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze tool zal helpen bij het vaststellen van de CONTRACTRISICOSCORE in een aanbesteding of een contract. Indien u ondersteuning of training nodig heeft, kan AfiTaC u die bieden. Op de volgende pagina vindt u ook enkele antwoorden op 10 gebruikelijke vragen: klik hier.

AfiTaC kan TRaCRs aanpassen zodat het beter aansluit bij uw behoeften en de specifieke risico’s die u wilt volgen. U kunt contact opnemen met AfiTaC via advice@afitac.com.

This image has an empty alt attribute; its file name is TRaCRs-round-angles-300x68.png

In het kader onder de Vraag & Antwoorden kunt u enkele relevante opmerkingen plaatsen die in het rapport zullen worden geïntegreerd.

1. Wat is het type klant (opdrachtgever/eigenaar)?
2. Wat is het type contract?
3. De prijzen zijn (vast vs. prijsescalatie) ... ?
4. De betalingsvoorwaarden zijn (tijdstip om te betalen, garanties) .... ?
5. Wat zijn de voorwaarden voor het starten van de werkzaamheden igv wijzigingsopdrachten (omvang, voorafgaande toestemming)?
6. Wat zijn de regels rond bankgaranties/zekerheidstelling (bedrag, ratingclausule)?
7. Welke risico's zijn voor de Opdrachtgever (Opdrachtgeversrisico/basisgegevens/Force Majeure/Site-risico's)?
8. Recht op compensatie (schadevergoeding)
9. Vrijheid ivm met onderaannemers/leveranciersselectie
10. Valutarisico
11. Fiscale risico's (dubbele belasting, overdracht van eigendomstitel, betaling van invoerheffingen)
12 Overname/Voorlopige Aanvaarding ("veronderstelde overname")
13. Vertragings- en prestatie-boetebeding/LD's (geliquideerde schade)
14. Aansprakelijkheidslimiet (uitzonderingen/"carve outs")
15. Bijzondere, indirecte en gevolgschade
16. Schorsingsrechten van de Opdrachtnemer
17. Opzeggingsrechten van de Opdrachtnemer
18. Opzeggingsrechten van de Opdrachtgever
19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
20. Garantie (periode, "zonder tijdslimiet/evergreen")

 


Bedankt voor het gebruiken van de TRaCRs. Klik op de onderstaande knop om uw Contract Risico Score te krijgen.

Gelieve uw e-mail te verstrekken om het TRaCRs rapport te ontvangen.
Gelieve uw naam te vermelden (niet verplicht)
U kunt uw telefoonnummer opgeven voor ondersteuning (00 + landcode + nummer) (niet verplicht).
Gelieve de projectnaam te vermelden (niet verplicht; voor uw eigen referentie).