Welkom bij TRaCRs, het door AfiTaC ontwikkelde “Tender Risk and Contract Review system”.

U kunt het GRATIS gebruiken op AfiTaC.com en een output rapport verkrijgen. De informatie die u verstrekt door het beantwoorden van de 20 vragen wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze tool zal helpen bij het vaststellen van de CONTRACTRISICOSCORE in een aanbesteding of een contract. Indien u ondersteuning of training nodig heeft, kan AfiTaC u die bieden. Op de volgende pagina vindt u ook enkele antwoorden op 10 gebruikelijke vragen: klik hier.

AfiTaC kan TRaCRs aanpassen zodat het beter aansluit bij uw behoeften en de specifieke risico’s die u wilt volgen. U kunt contact opnemen met AfiTaC via info@afitac.com.

This image has an empty alt attribute; its file name is TRaCRs-round-angles-300x68.png

In het kader onder de Vraag & Antwoorden kunt u enkele relevante opmerkingen plaatsen die in het rapport zullen worden geïntegreerd.

1. Wat is het type klant (opdrachtgever/eigenaar)?

2. Wat is het type contract?

3. De prijzen zijn (vast vs. prijsescalatie) ... ?

4. De betalingsvoorwaarden zijn (tijdstip om te betalen, garanties) .... ?

5. Wat zijn de voorwaarden voor het starten van de werkzaamheden igv wijzigingsopdrachten (omvang, voorafgaande toestemming)?

6. Wat zijn de regels rond bankgaranties/zekerheidstelling (bedrag, ratingclausule)?

7. Welke risico's zijn voor de Opdrachtgever (Opdrachtgeversrisico/basisgegevens/Force Majeure/Site-risico's)?

8. Recht op compensatie (schadevergoeding)

9. Vrijheid ivm met onderaannemers/leveranciersselectie

10. Valutarisico

11. Fiscale risico's (dubbele belasting, overdracht van eigendomstitel, betaling van invoerheffingen)

12 Overname/Voorlopige Aanvaarding ("veronderstelde overname")

13. Vertragings- en prestatie-boetebeding/LD's (geliquideerde schade)

14. Aansprakelijkheidslimiet (uitzonderingen/"carve outs")

15. Bijzondere, indirecte en gevolgschade

16. Schorsingsrechten van de Opdrachtnemer

17. Opzeggingsrechten van de Opdrachtnemer

18. Opzeggingsrechten van de Opdrachtgever

19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

20. Garantie (periode, "zonder tijdslimiet/evergreen")

 


Bedankt voor het gebruiken van de TRaCRs. Klik op de onderstaande knop om uw Contract Risico Score te krijgen.