Voor wie

 • Contractmanagers
 • Projectmanagers / Projectdirecteuren
 • Inkopers
 • Contract professionals
 • Commerciële professionals
 • De commerciële en operationele leiding

Hier gaat het om

 • De fundamenten van FIDIC-contracten verwerven.
 • Echte kennis van standaardcontracten verkrijgen dankzij deze opleiding.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Voor deze opleiding zijn geen specifieke voorwaarden vereist.
 • Desalniettemin zal enige projectmanagementervaring (nationaal of internationaal) of aanbestedingservaring het leren vergemakkelijken.

Doelstellingen

Bij het afronden van deze opleiding zullen de volgende doelstellingen bereikt worden:

 • Kennis opbouwen over contractbeheer van FIDIC-contracten.
 • De inherente risico’s van contractuele clausules begrijpen.
 • Leren hoe u contractuele risico’s kunt beperken.
 • De elementen en acties (informatie, stappen, acties, enz.) structureren voor goed contractbeheer.
 • De juiste contractuele reflexen aannemen in alle fasen van het contract.

De sterke punten

 • Competentie: De trainers van AfiTaC zijn ervaren managers van grote internationale groepen (Alstom, General Electric, Besix), die tientallen grote contracten hebben beheerd (3 tot 300 miljoen euro per contract).
 • Flexibiliteit: het vermogen om zich onderweg aan te passen aan de behoeften van de deelnemers; het geven van antwoorden op vragen die verder gaan dan het gepresenteerde materiaal.
 • Toepasselijkheid: praktisch advies voor het dagelijkse contractbeheer.

Programma

Dit programma duurt meestal 1 tot 3 dagen en zal worden aangepast aan de geïdentificeerde behoeften:

Voorbereiding

 • Analyse van de bedrijfsomgeving van de stagiairs (bijvoorbeeld door middel van telefonische vergaderingen) om de onderwerpen aan te passen aan hun behoeften.
 • Implementatie van reflectiefasen: (anonieme) zelfdiagnose om de deelnemers in staat te stellen hun competentieniveau, voor en na de training, te bepalen en te identificeren waar ontwikkeling mogelijk is.

Voorbeelden van onderwerpen

 • De identificatie van de belangrijkste contractuele principes en hun behandeling in FIDIC-contracten;
 • Begrijpen welk type FIDIC-contract in welke omstandigheden geschikt is;
 • Vergelijking van de contractuele filosofieën van de FIDIC Rainbow Suite en NEC ECC;
 • Weten hoe de belangrijkste Contract Management processen (claims, betalingsprocedures, enz.) volgens FIDIC moeten worden toegepast.

Opties

Opties die kunnen worden opgenomen op basis van de geïdentificeerde behoeften (en indien verenigbaar met de tijdsduur van de cursus):

 1. Scoring van contractrisico’s – methode voor het beoordelen van contractuele risico’s
 2. Contractonderhandeling – Onderhandeling volgens de principes van Harvard

Praktijk

Werkelijke contractmanagementcases die relevant zijn voor de bedrijfsomgeving van de deelnemers. 

Beoordeling van de leerresultaten.

Werksituaties: forum voor uitwisseling, op een webgebaseerd platform, over de onderwerpen die tijdens de training zijn aangeleerd in de maand die volgt op de training.

Aanpassing aan deelnemers

We zullen ervoor zorgen dat de juiste voorwaarden beschikbaar zijn voor deelnemers met een handicap (lokalen, aanpassing van het presentatiemateriaal, etc.).

Neem contact met ons op voor meer informatie

– door een e-mail te schrijven naar info@afitac.com

– door ons te bellen op +33 6 75 11 09 83