Risk Boards zijn een onmisbaar hulpmiddel om een brug te slaan tussen het operationele en het leidinggevende team en om risicoanalyses om te zetten in beslissingen.

AfiTaC kan helpen door:

  • Uw risicobeoordelingsproces op punt te stellen;
  • Een risicorapporteringsmethode vast te leggen;
  • Deel te nemen aan of voorzitter te zijn van wekelijkse/maandelijkse risicobeoordelingsvergaderingen;
  • De risico’s en hun evoluties tijdens de onderhandelingen en de uitvoering van het contact op te volgen.

Neem contact met ons op om uw opties te analyseren en om samen met AfiTaC een Risk Board in te voeren of te verbeteren.

639467826