Gecertificeerde deskundigen voor FIDIC-contracten

De Wereldbank en andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken willen geschillencommissies voor de projecten die zij financieren. Dit omdat zij zich bewust zijn van de waarde ervan voor het vermijden van geschillen en voor een vroegtijdige geschillenbeslechting. Internationaal zijn FIDIC-contracten de meest gebruikte standaardcontractvormen voor infrastructuur, bouw, energieprojecten enz. De laatste edities van Lees meer…

FIDIC in civielrechtelijke jurisdictie: Gerechtvaardigd of betwistbaar?

Dit artikel is een beschouwing over het gebruik van FIDIC-contracten in combinatie met civielrechtelijke rechtsstelsels. Inleiding tot de FIDIC-contracten en hun oorsprong FIDIC-contracten zijn de meest gebruikte internationale contractvorm voor bouw- en industriële projecten. De populariteit van de FIDIC-contracten is het resultaat van hun internationale aanvaarding. Bovendien worden zij gebruikt Lees meer…

Nieuw AfiTaC teamlid

AfiTaC is vereerd u Ahmad Shahrour voor te stellen. Hij is recent bij ons bedrijf gekomen als Contract Manager. Ahmad heeft een masterdiploma in Toegepast Bedrijfsbeheer van de Universiteit Grenoble Alpes en een bachelordiploma in Burgerlijke Bouwkunde van de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Voordat hij bij AfiTaC kwam, deed Ahmad Lees meer…