Externe medewerkers bij bedrijfstransformatie

Bedrijven verminderen hun personeel geleidelijk tot onder het niveau dat ze normaal gesproken nodig zouden hebben om volledig operationeel te zijn. De succesvolle bedrijven van de toekomst zullen slechts een kern van medewerkers hebben die nodig is om de bedrijfscultuur, strategie, merk, focus, enz. vast te leggen en te behouden. Ze zullen moeten vertrouwen op goed geselecteerde externe medewerkers. In deze publicatie hebben we aandacht besteed aan vitale punten voor een bedrijf, in deze context: bescherming van vertrouwelijke informatie, onafhankelijkheid, waardecreatie en risicoanalyse.

IACCM promoot hulpmiddelen om de risicoscore van uw contractportfolio te bepalen

IACCM, de internationale associatie voor contract- en commercieel management, promoot dat we een risicoscore gaan maken van onze contractportfolio. Met TRaCRs, het systeem voor inschatting van commerciële en contractuele risico’s bij aanbestedingen en contracten, heeft AfiTaC een gratis hulpmiddel voor contractscoring ontwikkeld. Dit hulpmiddel beoordeelt uw contract op 20 verschillende onderwerpen. Contractscoring zal bijdragen aan uw doelstelling om te onderhandelen over en gebalanceerde contracten en die ook uit te voeren.

EPC-contract, casus over win-win onderhandelingen, bonus voor vervroegde voltooiing

Dit is een casus over een multiculturele onderhandeling omtrent een privaat ontwikkelde concessie voor het bouwen van een waterkrachtcentrale en vervolgens exploiteren gedurende 30 jaar. De discussies kwamen tot een win-win-onderwerp: de specifieke voordelen voor elk van de belanghebbende partijen bij vervroegde elektriciteitsproductie. Dit creëerde een positieve sfeer tijdens de onderhandelingen op basis van vertrouwen, respect, transparantie en proactiviteit. Deze sfeer was ook gunstig voor het oplossen van andere onderwerpen die zelf geen win-win-situaties waren.

EPC-contracten: win-win kansen tijdens contractonderhandelingen?

U hebt boeken, artikels en blogs over contractonderhandelingen gelezen. Of, nog beter, u hebt een echt trainingsprogramma gevolgd. Iedereen heeft het belang van win-win-onderhandelingen aangeprezen. Daar bent u nu in uw volgende harde onderhandeling. Alle discussies gaan over aansprakelijkheidslimieten, schadevergoedingen, rechten om het contract te beëindigen enz. Onderwerpen waarbij een beetje meer bescherming voor de ene partij automatisch een beetje minder betekent voor de andere partij. U twijfelt. Zijn deze artikels of trainingen niet realistisch, uw tijd en geld niet waard?

Contractonderhandeling: na een lange dag van onderhandelen … 6 essentiële handelingen

Zonder twijfel zouden we allemaal willen horen dat, na een lange dag van onderhandelingen, het beste wat we kunnen doen is lekker uit te gaan eten en wat bier drinken in een bar want dat hebben we wel verdiend. Onderhandelen is een uitdaging die te vergelijken is met professioneel sporten. Het vereist anticipatie, recuperatie, communicatie en deze dingen nemen veel van uw kostbare tijd in beslag. Dit artikel beschrijft zes essentiële handelingen om te doen na de formele vergaderingen.

“Now we can”, 100% hernieuwbare energie!

Een paar decennia geleden zou een uitspraak zoals de titel hierboven niet goed geweest zijn om je geloofwaardigheid te vergroten in een ingenieursomgeving. Ondertussen is er veel veranderd. Wind- en zonne-energie hebben een stadium bereikt waarin hun installatie economisch zinvol is.

Kunnen we dat doordrijven en naar een maatschappij evolueren waarin alleen duurzame energie aanvaardbaar zou zijn?
Klip op het onderstaande artikel:

“Het roer stevig in handen hebben” als het op risicobeheer aankomt.

Tenzij u een contractexpert bent met een gedegen ervaring en het vermogen om in uw hoofd te vergelijken met referentiecontracten, zal u moeilijkheden ondervinden om, na een eerste lezing van een nieuw contract, een goed oordeel te kunnen vellen en risicogebieden te kunnen identificeren.
Dit artikel biedt een gratis hulpmiddel om contracten te analyseren. Voor twintig vragen, zorgvuldig gekozen om het hele commerciële en contractuele spectrum te bestrijken, wordt het risiconiveau van de antwoorden op een schaal van 0 tot 5 geplaatst.
Op basis van het rapport dat wordt verstrekt, kunt u vervolgens een Risk Review vergadering opzetten.