In verband met bedrijfstransformatie, heb ik de afgelopen twintig jaar ervaring opgedaan bij grote multinationale bedrijven. Zo heb ik kunnen zien hoe zelfs de grote ondernemingen hun personeel geleidelijk verminderen tot onder het niveau dat ze normaliter nodig zouden hebben om volledig operationeel te zijn. In zo’n nieuwe configuratie zijn er twee mogelijkheden:

(i) onderbemand doorwerken, slechts gedeeltelijk de taken uitvoeren, het eindresultaat van uw klant in gevaar brengen en, op de lange termijn, de reputatie van uw bedrijf op het spel zetten; of

(ii) die vereenvoudigde organisatie aanvullen met externe topmedewerkers, doorgaan met het opleveren van succesvolle projecten, klanttevredenheid behouden en uw bedrijf op een positieve cyclus van groei, ontwikkeling en winstgevendheid houden.

Grote bedrijven willen nu als start-ups werken, in plaats van andersom.

Bij bedrijfstransformatie, als het gaat om Project Management (PM), Commercieel Management (CM) en Risicobeheer (RM), zijn er enkele belangrijke vooroordelen en vragen die moeten onderzocht en beantwoord worden om te zien in hoeverre externalisering mogelijk is. Hier overlopen we 4 punten:

Kwestie 1: om vertrouwelijke informatie te beschermen, kunnen bepaalde vitale functies zoals CM alleen worden uitgevoerd door interne medewerkers die loyaal zijn aan het bedrijf.

Bedrijven kunnen 100% loyaliteit van hun personeel niet garanderen vanwege natuurlijk verloop, de gevolgen van herstructureringen, salarisbevriezing enz. Hoewel respect van vertrouwelijke informatie automatisch kan verwacht worden van eigen personeel, kan de realiteit heel anders zijn. Bij het ondertekenen van NDA’s (vertrouwelijkheidsovereenkomsten) op projectbasis worden externe personen goed herinnerd aan hun plichten en de mogelijke gevolgen van een schending van de vertrouwelijkheid. Als ze de vertrouwelijke informatie niet zorgvuldig behandelen, riskeren ze verdere samenwerkingsmogelijkheden op de middellange termijn en hun reputatie.

Kwestie 2: Gebruik van externe medewerkers leidt tot afhankelijkheid van deze personen. Deze kunnen net zo snel verdwijnen als ze gekomen zijn en kunnen een bedrijf achterlaten dat niet langer operationeel is.

Afhankelijkheid vermijden is een belangrijke management-verantwoordelijkheid die evenzeer van toepassing is op interne als op externe medewerkers. Het gebeurt vaak dat langdurige gesalarieerden hun baan willen behouden door informatie te monopoliseren en afhankelijkheid te creëren.

Wanneer u met externe partijen werkt, kunt u zich beter concentreren op de vraag wat er zal gebeuren tijdens het volgende project indien u niet langer met hen zou samenwerken. Externe medewerkers die hun eigen agenda hebben om informatie af te schermen en zo afhankelijkheid te creëren, moeten als de pest gemeden worden.

In het kader van uw bedrijfstransformatie, kan u een degelijke informatieprocessen opzetten waarbij alle relevante informatie over uw project wordt verzameld op een centrale locatie en waar u de toegang aan externe medewerkers kan geven (en verwijderen) zolang zij die informatie voor uw project nodig hebben. Met de huidige technologie is dit perfect mogelijk.

Kwestie 3: Externe medewerkers zullen zich niet om de waardecreatie voor uw bedrijf bekommeren.

Interne medewerkers beschouwen hun werk vaak als vanzelfsprekend. Het startpunt voor hun waardecreatie is het terugwinnen van de “negatieve waarde” die met de maandelijkse salarissen overeenkomt. Externe medewerkers begrijpen dat ze elke maand opnieuw waarde voor u moeten creëren. En bovendien meer waarde dan ze zelf kosten. Anders kunnen ze niet blijven. Ze zullen proactief zoeken naar, en voorstellen doen om, waarde te creëren voor uw bedrijf op de middellange termijn. Anders dreigen ze irrelevant te worden.

Kwestie 4: De risico’s i.v.m. uw projecten kunnen enkel door insiders echt geanalyseerd worden.

Dit is gedeeltelijk waar; een grondige kennis van uw bedrijf en uw projecten is een vereiste bij het risicobeheer. Mijn aanbeveling is om gemengde risicobeheerscommissies op te zetten, waarbij verschillende functies van uw eigen organisatie en ten minste één externe persoon samenkomen. Deze externe medewerker kan zelfs de gespreksleider van de discussie zijn (de risicoleider).

Een buitenstaander lijdt niet aan emotionele bias/gehechtheid aan bepaalde projecten en is in staat zijn risicoanalyse te structureren rond objectieve criteria, om zo het echte doel – succesvolle projecten te vinden voor uw bedrijf – na te streven.

Conclusie:

We hebben essentiële punten voor bedrijfstransformatie geanalyseerd: bescherming van vertrouwelijke informatie, onafhankelijkheid, waardecreatie en risicoanalyse.

Volgens mij zullen de succesvolle bedrijven van de toekomst slechts over een minimale kern van werknemers beschikken die nodig zijn om de bedrijfscultuur, -strategie, -merk, -focus, enz. tot stand te brengen en in ere te houden.

Dit is vanzelfsprekend van toepassing op kleine en middelgrote bedrijven maar, meer en meer, ook op grote bedrijven. De eigen middelen van het bedrijf zullen nauwelijks de minimale omzet kunnen realiseren. Om te kunnen groeien, of zelfs gewoon te presteren, zullen bedrijven moeten vertrouwen op goed geselecteerde externe medewerkers waarmee zij relaties op middellange termijn kunnen opbouwen, niet noodzakelijk op basis van exclusiviteit, maar eerder op basis van waardecreatie. Deze externalisering zal ook kernfuncties omvatten zoals projectmanagement, commercieel management en risicobeheer.

Het vermogen om valabele externe medewerkers te selecteren zal een belangrijke succesfactor voor bedrijven worden. Tegelijkertijd moet afhankelijkheid voorkomen worden en moet de levensvatbaarheid van het bedrijf op lange termijn bewaard blijven. Nog veel werk voor de boeg omtrent bedrijfstransformatie!

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *