Geef iemand een contract te lezen en kijk wat ze achteraf becommentariëren …

De meesten van ons zullen dit een saaie oefening vinden, onzeker wat te zoeken. Ongeveer de helft van ons zal de contractvoorwaarden redelijk vinden en de andere helft absoluut onaanvaardbaar. Dit heeft meer te maken met de persoonlijkheid van de lezer dan met de feitelijke contractvoorwaarden (optimist versus pessimist; met meer vertrouwen of eerder achterdochtig). Tenzij u een contractexpert bent met een gedegen ervaring en het vermogen om, in uw hoofd, te vergelijken met referentiecontracten, zult u het moeilijk hebben om een ​​goed advies te geven en risicozones na een eerste lezing te identificeren.

Grote bedrijven hebben een team om dergelijke contracten te analyseren. De commercieel manager kijkt naar het totaalbeeld en zal worden ondersteund door de juridische afdeling en verschillende specialisten (fiscaal, financiën, verzekeringen). Zij zullen steeds een risicobeoordelingssysteem opzetten waarbij het team de risico’s kan identificeren, opvolgen, beperken, naar waarde schatten en, bovenal, de risico’s goedkeuren wanneer zij onvermijdelijk zijn voor het bedrijf om een goed contract te kunnen afsluiten.

Wat kunt u als klein of middelgroot bedrijf doen? Zeker geen massale rekrutering. Commerciële managers met een voldoende breed spectrum in dienst hebben is het doel, maar ook een uitdaging. Een goed begin is dat uw commercieel manager de contractinformatie invult in TRaCRs ©, een online tool die gratis kan gebruikt worden (beschikbaar via de volgende link https://afitac.com/tracrs/). Op basis van twintig vragen, zorgvuldig gekozen om het hele spectrum te bestrijken, kunnen de meest representatieve antwoorden geselecteerd worden. Zo stelt men automatisch het bijbehorende risiconiveau vast op een schaal van 0 tot 5.

Per e-mail ontvangt u onmiddellijk een rapport met de antwoorden en hun risiconiveau. Op basis van dit rapport kan u best een ​​beoordelingsraad bijeenroepen, met deelname van de managers die het contract zullen uitvoeren en die in staat zijn om het algemene risico te beoordelen. Meestal begint u met “rode vlag”-problemen, met een rating van 5, en probeert u het risico te beperken, waarbij u de lijst naar beneden afloopt naar lagere risiconiveaus die minder aandacht behoeven. U kan:

  • in de aanbestedingsfase, over een wijziging aan het contract onderhandelen.
  • op zoek gaan naar risicobeperkende maatregelen (bijvoorbeeld een actieplan opstellen om te voorkomen dat het risico zich manifesteert, maatregelen instellen om de gevolgen van een risicovolle gebeurtenis onder controle te houden, u tegen de risico’s verzekeren, enz.);
  • de risico’s in uw kostenberekening incalculeren op basis van hun waarschijnlijkheid en impact;
  • een ​​consensus in uw team opbouwen over het nemen van risico’s want dat is een goede basis voor een succesvolle projectuitvoering.

Als u vindt dat de huidige vragenlijst niet perfect overeenkomt met de risico’s waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, kunt u schrijven naar advice@afitac.com en een ​​meer aangepaste versie vragen.

Om op de lange termijn een succesvol bedrijf te zijn, is het zonder enige twijfel van belang dat u uw risico onder controle houdt.


3 reacties

Goede resultaten in april voor AfiTaC.com, de blog over internationale aanbestedingen en contracten - AfiTaC.com · 5 mei 2018 op 14 h 23 min

[…] “Het roer stevig in handen hebben” als het op risicobeheer aankomt. […]

Contract Risk Scoring, hoe kan het u helpen om goede beslissingen te nemen? - AfiTaC.com · 22 mei 2018 op 9 h 45 min

[…] “Het roer stevig in handen hebben” als het op risicobeheer aankomt. […]

Macht om over contracten te onderhandelen: Ben je "te groot om te falen" of "faal je groot te zijn"? - AfiTaC.com · 23 april 2019 op 14 h 55 min

[…] de andere kant hebben we kleine en middelgrote bedrijven die niet over deze gespecialiseerde middelen beschikken en die niet de capaciteit hebben om over […]

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *