EPC-contract, casus over win-win onderhandelingen, bonus voor vervroegde voltooiing

Dit is een casus over een multiculturele onderhandeling omtrent een privaat ontwikkelde concessie voor het bouwen van een waterkrachtcentrale en vervolgens exploiteren gedurende 30 jaar. De discussies kwamen tot een win-win-onderwerp: de specifieke voordelen voor elk van de belanghebbende partijen bij vervroegde elektriciteitsproductie. Dit creëerde een positieve sfeer tijdens de onderhandelingen op basis van vertrouwen, respect, transparantie en proactiviteit. Deze sfeer was ook gunstig voor het oplossen van andere onderwerpen die zelf geen win-win-situaties waren.

EPC-contracten: win-win kansen tijdens contractonderhandelingen?

U hebt boeken, artikels en blogs over contractonderhandelingen gelezen. Of, nog beter, u hebt een echt trainingsprogramma gevolgd. Iedereen heeft het belang van win-win-onderhandelingen aangeprezen. Daar bent u nu in uw volgende harde onderhandeling. Alle discussies gaan over aansprakelijkheidslimieten, schadevergoedingen, rechten om het contract te beëindigen enz. Onderwerpen waarbij een beetje meer bescherming voor de ene partij automatisch een beetje minder betekent voor de andere partij. U twijfelt. Zijn deze artikels of trainingen niet realistisch, uw tijd en geld niet waard?

Contractonderhandeling: na een lange dag van onderhandelen … 6 essentiële handelingen

Zonder twijfel zouden we allemaal willen horen dat, na een lange dag van onderhandelingen, het beste wat we kunnen doen is lekker uit te gaan eten en wat bier drinken in een bar want dat hebben we wel verdiend. Onderhandelen is een uitdaging die te vergelijken is met professioneel sporten. Het vereist anticipatie, recuperatie, communicatie en deze dingen nemen veel van uw kostbare tijd in beslag. Dit artikel beschrijft zes essentiële handelingen om te doen na de formele vergaderingen.

Hoe basisgegevens (“reliance data”) vast te stellen in EPC-contracten (zoals FIDIC Silver Book)?

Het identificiëren van gegevens waarop de aannemer kan vertrouwen (basisgegevens) zijn goede handelspraktijken en in overeenstemming met standaardcontracten. De moeilijkheiden beginnen echter bij het bepalen van deze ‘basisgegevens’, ‘reliance data’ of welk ander woord ook in het contract gekozen wordt om dit concept te introduceren. Dit artikel stelt een “zwarte doos” -benadering voor.

“Het roer stevig in handen hebben” als het op risicobeheer aankomt.

Tenzij u een contractexpert bent met een gedegen ervaring en het vermogen om in uw hoofd te vergelijken met referentiecontracten, zal u moeilijkheden ondervinden om, na een eerste lezing van een nieuw contract, een goed oordeel te kunnen vellen en risicogebieden te kunnen identificeren.
Dit artikel biedt een gratis hulpmiddel om contracten te analyseren. Voor twintig vragen, zorgvuldig gekozen om het hele commerciële en contractuele spectrum te bestrijken, wordt het risiconiveau van de antwoorden op een schaal van 0 tot 5 geplaatst.
Op basis van het rapport dat wordt verstrekt, kunt u vervolgens een Risk Review vergadering opzetten.

EPC en de vrijheid om te optimaliseren

Voor aannemers betekent het werken aan een EPC-contract hogere risico’s.
Ze moeten alle omstandigheden die zich voordoen tijdens de projectuitvoering (op enkele uitzonderingen na) doorstaan en toch het verwachte resultaat / beoogde doel van het contract bereiken.
De aannemer heeft meer verantwoordelijkheden, maar ook het recht om het project te optimaliseren.

“EPC of toch geen EPC, dat is de kwestie”

EPC staat voor Engineering – Procurement – Construction en is een veel gebruikte term, maar niet altijd correct, en deze drie woorden maken ons niet noodzakelijk wijzer.
De relatie tussen opdrachtgever [of eigenaar] en aannemer, wanneer een EPC-contract correct is opgesteld, moet in overeenstemming zijn met bepaalde principes die in deze “post” vermeld worden.