Contractbeheer

Contracten vormen de basis voor alle zakelijke relaties. Zij zijn de sleutel voor het beheer van alle bedrijfsactiviteiten en -projecten. Ondertussen heeft de toename van de complexiteit van veel industrieën, gecombineerd met een behoefte aan verandering, een echte uitdaging gecreëerd voor het beheer van de waardevolle informatie van contracten. Contractbeheer is het proces dat alle betrokken partijen in staat stelt hun contractuele verplichtingen na te komen en hun rechten te vrijwaren om zo alle doelstellingen te bereiken. Met andere woorden, het is bijna een relatiebeheerinstrument voor alle betrokken partijen. Contractkennis is nodig om dat te bereiken! Maar voor wie?

Contractbeheer effent de weg voor een professioneel management tussen de opdrachtgever/koper en de opdrachtnemer/verkoper. Het moet een continu proces zijn – gedurende de hele levenscyclus van het contract – om aan alle eisen te voldoen en om alle probleemgevallen op te lossen die zich onvermijdelijk in het project voordoen.

Contractkennis en -vaardigheden

Iedereen is het erover eens dat goede contractmanagers over de vereiste contractkennis en -vaardigheden moeten beschikken om doeltreffend en slim te reageren op alle contractuele kwesties en alle kritieke situaties. Gewoon omdat het hun werk is! Zij hebben dagelijks met contracten te maken, of het nu in de aanbestedingsfase is of tijdens de uitvoering van het project. Ze proberen altijd samen te werken met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat iedereen de verplichtingen nakomt die in het contract zijn vastgelegd. Met andere woorden, contractmanagers zijn dé deskundigen voor alles wat met contracten te maken heeft.

Maar wie durft te stellen dat alleen contractmanagers de vaardigheden en kennis moeten hebben om met contracten om te gaan? De meeste professionals worden blootgesteld aan situaties waarin zij onmiddellijk moeten begrijpen wat bedoeld wordt met een specifieke clausule in het contract. Contractspecialisten zijn niet altijd beschikbaar voor advies. Daarom is het hebben van basiskennis over contracten essentieel geworden voor alle professionals: projectmanagers, inkoopmanagers, commerciële managers enz. Zij kunnen deze verworven vaardigheden gebruiken bij tal van kwesties die in hun projecten aan de orde komen.

Vakoverschrijdende vaardigheden voor contractbeheer

Opleiding contractbeheer voor iedereen

Opleidingen in contractbeheer zijn populair geworden. Verschillende cursussen behandelen de meest gebruikte internationale contractvormen zoals FIDIC en NEC. Ze zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerde professionals, ongeacht hun vakgebied of functie.

Er worden ook cursussen over bedrijfsonderhandeling en contractbeheer aangeboden om de cursisten de nodige vaardigheden, instrumenten en contractkennis bij te brengen voor het omgaan met contracten op het werk.

Deze opleidingen bereiden mensen voor op een beter contractbewustzijn. Ze zorgen voor:

  • inzicht in de contractbeheerprocessen,
  • het verwerven van de vereiste vaardigheden, instrumenten en vertrouwen om zakelijke contracten te ontwikkelen, en
  • bewustzijn van hoe je een goede zakelijke relatie met alle belanghebbenden opbouwt en onderhoudt.

De beste contractmanagementopleidingen zorgen ervoor dat de cursisten het belang, de complexiteit en de uitdagingen van zakelijke contracten beseffen. Ze tonen aan hoe alle partijen hun doelstellingen effectief kunnen bereiken langs een duidelijk traject, waarbij ze de contractuele verplichtingen nakomen en hun rechten vrijwaren. Dit moet vlot gebeuren en met een minimum aan bedreigingen, risico’s en kosten.

Conclusies

Kortom, bijleren over contracten is van vitaal belang en dus een noodzaak geworden voor alle professionals. Of u nu voor uw dagelijkse werkactiviteiten is, of zelfs als u slechts af en toe met contracten werkt, is zo’n een opleiding een goede stap voor uw professionele ontwikkeling en een toegevoegde waarde voor uw CV. Contractkennis is een must! Beter vroeg et bij zijn dan te laat.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *