FIDIC in civielrechtelijke jurisdictie: Gerechtvaardigd of betwistbaar?

Dit artikel is een beschouwing over het gebruik van FIDIC-contracten in combinatie met civielrechtelijke rechtsstelsels. Inleiding tot de FIDIC-contracten en hun oorsprong FIDIC-contracten zijn de meest gebruikte internationale contractvorm voor bouw- en industriële projecten. De populariteit van de FIDIC-contracten is het resultaat van hun internationale aanvaarding. Bovendien worden zij gebruikt […]

Opleiding “Mastering FIDIC/NEC-contracten”

Voor wie Contractmanagers Projectmanagers / Projectdirecteuren Inkopers Contract professionals Commerciële professionals De commerciële en operationele leiding Hier gaat het om De fundamenten van FIDIC / NEC-contracten verwerven. Echte kennis van standaardcontracten verkrijgen dankzij deze opleiding. Deelnemingsvoorwaarden Voor deze opleiding zijn geen specifieke voorwaarden vereist. Desalniettemin zal enige projectmanagementervaring (nationaal of […]

Overmacht in FIDIC 1999, nuttig voor COVID-19

Geconfronteerd met het COVID-19 virus, moeten we allemaal helpen op elke mogelijke manier. Ik kan een beetje bijdragen door u een grafische presentatie te geven van de FIDIC 1999-clausule met betrekking tot overmacht. Dit is waarschijnlijk nuttig voor Opdrachtgevers, Ingenieurs, Aannemers en Onderaannemers. Bekijk het onderstaande filmpje (3 minuten). Korte […]

FIDIC 2017

Het Beste van de Blog – FIDIC

Hieronder vindt u een verzameling van onze beste publicaties over FIDIC-contracten. Bij AfiTaC zijn we gespecialiseerd in FIDIC en kunnen we advies en/of training geven. Blijf ons volgen, want we zullen hier meer publiceren: Over AfiTaC AfiTAC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën […]