Gecertificeerde deskundigen voor FIDIC-contracten

De Wereldbank en andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken willen geschillencommissies voor de projecten die zij financieren. Dit omdat zij zich bewust zijn van de waarde ervan voor het vermijden van geschillen en voor een vroegtijdige geschillenbeslechting. Internationaal zijn FIDIC-contracten de meest gebruikte standaardcontractvormen voor infrastructuur, bouw, energieprojecten enz. De laatste edities van […]

FIDIC in civielrechtelijke jurisdictie: Gerechtvaardigd of betwistbaar?

Dit artikel is een beschouwing over het gebruik van FIDIC-contracten in combinatie met civielrechtelijke rechtsstelsels. Inleiding tot de FIDIC-contracten en hun oorsprong FIDIC-contracten zijn de meest gebruikte internationale contractvorm voor bouw- en industriële projecten. De populariteit van de FIDIC-contracten is het resultaat van hun internationale aanvaarding. Bovendien worden zij gebruikt […]

Opleiding “FIDIC-contracten”

Voor wie Contractmanagers Projectmanagers / Projectdirecteuren Inkopers Contract professionals Commerciële professionals De commerciële en operationele leiding Hier gaat het om De fundamenten van FIDIC-contracten verwerven. Echte kennis van standaardcontracten verkrijgen dankzij deze opleiding. Deelnemingsvoorwaarden Voor deze opleiding zijn geen specifieke voorwaarden vereist. Desalniettemin zal enige projectmanagementervaring (nationaal of internationaal) of […]

Overmacht in FIDIC 1999, nuttig voor COVID-19

Geconfronteerd met het COVID-19 virus, moeten we allemaal helpen op elke mogelijke manier. Ik kan een beetje bijdragen door u een grafische presentatie te geven van de FIDIC 1999-clausule met betrekking tot overmacht. Dit is waarschijnlijk nuttig voor Opdrachtgevers, Ingenieurs, Aannemers en Onderaannemers. Bekijk het onderstaande filmpje (3 minuten). Korte […]

FIDIC 2017

Het Beste van de Blog – FIDIC

Hieronder vindt u een verzameling van onze beste publicaties over FIDIC-contracten. Bij AfiTaC zijn we gespecialiseerd in FIDIC en kunnen we advies en/of training geven. Blijf ons volgen, want we zullen hier meer publiceren: Over AfiTaC AfiTAC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën […]