Contractbeheer, in het algemeen, en schadevergoeding, in het bijzonder, zijn serieuze onderwerpen. Maar er zijn geen betere omstandigheden om over serieuze onderwerpen bij te leren dan humor en ontspanning. Daarom gaan we door met deze serie waarbij we ideeën en concepten over contracten uit muziek afleiden zoals we eerder deden met Satisfaction (The Rolling Stones).

Ik geef toe dat het moeilijk is om zich voor te stellen wat “Torn” van Natalie Imbruglia te maken heeft met forfaitaire schadevergoeding voor vertraging (“delay LDs”). Maar geef me een minuutje en u zult het verband zien op basis van fragmenten uit de tekst. Als u wilt luisteren terwijl u leest, dan vindt u hier de link naar YouTube:

Projecten beginnen normaal gesproken in goede omstandigheden. De opdrachtgever selecteert de opdrachtnemer (of aannemer) omdat hij hem vertrouwt. Hij verwacht van hem dat hij zijn werk goed doet, op tijd voltooit en voldoet aan de kwaliteits- en prestatievereisten.

I thought I saw a man [Contractor] brought to life
He was warm, he came around like
He was dignified

Helaas begint het op een bepaald moment vaak mis te gaan. De kwaliteit van de communicatie, of liever het gebrek eraan, is bijna altijd een goede indicator voor deze achteruitgang:

Conversation has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s fine

Wanneer de constructieve communicatie niet wordt hersteld en de dingen mis blijven gaan, begint de prestatie van de partijen er onder te lijden. Geen vertrouwen meer, tragere voortgang, het project is laat met enorme potentiële verliezen voor de opdrachtgever, de opdrachtgever stopt met betalen, de opdrachtnemer begint te klagen & claimen, steeds langzamere voortgang … de vicieuze cirkel.

I’m torn
I’m all out of faith

Illusion never changed
Into something real

You’re a little late
I’m already torn

Misschien is er voor het emotionele leven van Natalie geen gemakkelijke oplossing. Maar voor de bouw- / aannemingsbranche bestaat er wel één: schadevergoeding voor vertraging (delay LDs). Vertragingen in grote infrastructuur-, bouw-, olie & gas-, hernieuwbare of traditionele energieprojecten zijn zéér voorzienbaar. Geen waarzegster nodig. Gewoon anticiperen op dat probleem.

So I guess the fortune teller’s right
I should have seen just what was there
And not some holy light

Deze forfaitaire schadevergoeding is geen straf, geen boete, niet iets om de opdrachtnemer de stuipen op het lijf te jagen, maar moet een echte schatting zijn van de schade die de opdrachtgever zou lijden als de opdrachtnemer te laat is. Typische bewoording luidt als volgt: “De Partijen erkennen en stemmen ermee in dat de voorwaarden en bedragen die zijn uiteengezet voor de forfaitaire schadevergoeding redelijk zijn en een getrouw beeld geven van de schade die de Opdrachtgever zal lijden. De bedragen van deze forfaitaire schadevergoeding zijn overeengekomen door de Partijen vanwege de moeilijkheid om, op de datum van dit contract, de exacte schade te bepalen die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van het niet voldoen door de Opdrachtnemer aan het tijdschema krachtens de bepalingen van Sub-Clausule xx [datum van oplevering].”

In UAV GC-2005 wordt wel over een boete gesproken in § 36 [Boetebeding en bonus] wat enigszins een afwijking is van de internationale praktijken.

And now I don’t care
I have no luck
I don’t miss it all that much
There’s just so many things
That I can’t touch

Schuld is niet aan de order. De opdrachtgever kan pech hebben tijdens de uitvoering van het project: een fout in het ontwerp, een onderdeel op het kritieke pad dat niet is gefabriceerd volgens de juiste kwaliteitsnormen, iets dat tijdens de installatie is beschadigd. Maar de opdrachtnemer zal zich inzetten om schadevergoeding te vermijden als hij de gevolgen vooraf kent. Geen betere motivatie om aan goed project- en risicobeheer te doen dan LDs. Eerlijkheidshalve moeten opdrachtgevers ook aanvaarden dat geen schadevergoeding van toepassing is voor gebeurtenissen die niet door de opdrachtnemers gecontroleerd kunnen worden: acties en nalatigheden van de opdrachtgever, gevallen van overmacht, vertragingen door de autoriteiten enz.

Opdrachtnemers moeten er zeker van zijn dat deze forfaitaire schadevergoedingen het enige zal zijn wat ze zullen betalen (“exclusive remedies”). Typische formulering: “De betaling van de schadevergoeding wegens vertraging is het uitsluitende en enige rechtsmiddel van de opdrachtgever voor de vertraging.”

De LD-percentages en -limieten moeten redelijk zijn. De opdrachtnemer kan niet redelijkerwijs de (kleine) winst die hij kan maken op een project verliezen door één enkele dag, een week of zelfs een maand te laat te zijn. Een typische orde van grootte is 2% van het contractbedrag voor elke maand vertraging en deze is afgetopt tot 10% van het contractbedrag, maximaal 15%. Voordat deze limiet wordt bereikt, mag er geen recht zijn om het contract te beëindigen.

Last but not least, het betalen van de forfaitaire schadevergoeding mag geen invloed hebben op de voortzetting van de projectuitvoering. Typische formulering: “De betaling van de schadevergoeding ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk te voltooien.”

Sluit u aan bij de constructie- / aanbestedingsbusiness, Natalie, en u zult u niet langer zo slecht voelen als de persoon te laat is! Redelijke forfaitaire schadevergoedingen beschermen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Bovenstaande afbeelidng: Liquidated Damages by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *