Bedankt, FIDIC, voor deze uitleg omtrent de met FIDIC “Rainbow Suite” (editie 2017) geïntroduceerde wijzigingen

Dit artikel legt de veranderingen uit tussen de eerste (1999) tot de tweede editie (2017) van de “Rainbow Suite” (rode, gele en zilveren boeken). FIDIC heeft zich veel moeite getroost om hun standaardcontracten evenwichtiger te maken: het vermijden van geschillen, het behandelen van delicate kwesties zoals wijzigingen en planning en verdere invoering van beste praktijken voor projectbeheersing.

EPC-contract, casus over win-win onderhandelingen, bonus voor vervroegde voltooiing

Dit is een casus over een multiculturele onderhandeling omtrent een privaat ontwikkelde concessie voor het bouwen van een waterkrachtcentrale en vervolgens exploiteren gedurende 30 jaar. De discussies kwamen tot een win-win-onderwerp: de specifieke voordelen voor elk van de belanghebbende partijen bij vervroegde elektriciteitsproductie. Dit creëerde een positieve sfeer tijdens de onderhandelingen op basis van vertrouwen, respect, transparantie en proactiviteit. Deze sfeer was ook gunstig voor het oplossen van andere onderwerpen die zelf geen win-win-situaties waren.

“Het roer stevig in handen hebben” als het op risicobeheer aankomt.

Tenzij u een contractexpert bent met een gedegen ervaring en het vermogen om in uw hoofd te vergelijken met referentiecontracten, zal u moeilijkheden ondervinden om, na een eerste lezing van een nieuw contract, een goed oordeel te kunnen vellen en risicogebieden te kunnen identificeren.
Dit artikel biedt een gratis hulpmiddel om contracten te analyseren. Voor twintig vragen, zorgvuldig gekozen om het hele commerciële en contractuele spectrum te bestrijken, wordt het risiconiveau van de antwoorden op een schaal van 0 tot 5 geplaatst.
Op basis van het rapport dat wordt verstrekt, kunt u vervolgens een Risk Review vergadering opzetten.