Misschien hebt u dit al van een andere bron ontvangen, maar dit persbericht moet u absoluut lezen: FIDIC-document beschikbaar is op deze link :

press release_rainbow suite_2018_03

In dit artikel worden de wijzigingen tussen de eerste (1999) en de tweede editie (2017) van de “Rainbow Suite” (rode, gele en zilveren boeken) uitgelegd.

Na 20 tot 30 minuten lezen, hebt u een goed overzicht van wat veranderd is. Velen van ons hebben meer dan een decennium aan ervaring met FIDIC 1999. We kennen de clausule-nummers van buiten en weten waar de juiste mechanismen kunnen gevonden worden. Hier heb u een korte samenvatting van wat ik heb begrepen, na lezing van het bijgevoegde document, en waar de wijzigingen te vinden zijn:

Er zijn weinig maar belangrijke wijzigingen in de contractstructuur met aantal clausules die verplaatst zijn:

 • Beperking van aansprakelijkheid zit niet langer in clausule 17, maar is verplaatst naar het einde van clausule 1.
 • Het voormalige “Force Majeure” is omgedoopt tot “Exceptional Event” en is opgenomen in clausule 18.
 • Verzekering is verplaatst naar clausule 19.
 • We hebben nu 21 clausules. De vorige clausule 20 is in twee delen gesplitst om eerst “claims” te behandelen (vernieuwde clausule 20, die nu ook betrekking heeft op “claims” van de Opdrachtgever) en vervolgens een nieuwe clausule 21 omtrent beslechting van geschillen.

FIDIC heeft de wil om conflicten / geschillen te vermijden:

 • Het principe van overeenkomsten vinden tussen de partijen wordt sterk aangemoedigd.
 • De rol van de Ingenieur of de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever wordt verduidelijkt zodat die “neutraal kan optreden tussen de partijen” over bepaalde kwesties en “redelijk / evenwichtig het bedrag van de tussentijdse betalingen kan bepalen” (clausule 14.6).
 • FIDIC is voorstander van permanente geschillenbeslechting / geschillencommissies, nu DAAB in plaats van DAB, onder clausule 21 met de bijkomende letter “A” van “Avoidance” ter verwijzing naar het vermijden van geschillen.

Ook de stapsgewijze procedures weerspiegelen dit. De partijen zullen nu beter weten in welke stap ze zich bevinden in verband met volgende onderwerpen:

 • Claims en beslissingen [“determination” in de originele, Engelstalige versie] (clausule 3.7).
 • Onvoorzienbare omstandigheden (clausule 4.12).
 • Goedkeuring van het ontwerp van de Opdrachtnemer (clausule 5.2).
 • Vooruitbetaling (clausule 14.2), tussentijdse betalingen (clausule 14.6) en eindafrekening (clausule 14.11 / 14.13).
 • Contract-ontbinding door Opdrachtgever (clausule 15) en de Opdrachtnemer (clausule 16).
 • Verzoeken van de Opdrachtgevers- en Opdrachtnemers voor kostenvergoeding en / of tijdsverlenging (clausule 20.2).
 • Geschillen (clausule 21.4)

“Wijzigingen” zijn een belangrijke bron van conflicten en daarom is de procedure hierover verder gedetailleerd:

 • Opdrachtgevers moeten financiële arrangementen tonen voor bepaalde contractuele wijzigingen (clausule 2.4).
 • Er is een correctiemechanisme in het geval een instructie niet aangeeft dat het om een contractuele wijziging gaat (clausule 3.4 / 3.5).
 • Beslissingsrecht [“determination” in de originele, Engelstalige versie] is niet alleen van toepassing op claims, maar ook op zaken als: wijzigingen, betalingen, tijdsverlenging, werken in regie etc.
 • Het recht van de Opdrachtnemer om bezwaar te maken tegen een opgelegde wijziging (clausule 13.1).
 • Aanvullend recht op compensatie voor wijzigingen in vergunningen / machtigingen / licenties / goedkeuringen voor de het Werk (clausule 13.6).

En tot slot worden meerdere “beste praktijken” uit het projectbeheer aangenomen:

 • Regelmatige managementvergaderingen (clausule 3.6 / 3.8).
 • Gedetailleerde vereisten omtrent de initiële planning en actualisering hiervan (clausule 8.3). Bijvoorbeeld de vereiste een rapport bij te voegen met een analyse met als doel de effecten van een vertraging te verminderen.
 • Gedetailleerd stappen voor het testprogramma (clausule 9.1) en herhalingstest (clausule 11.6).
 • Gelijke tijdslimiet voor claims van beide partijen (clausule 20.2).

Conclusie

We zullen allemaal nog wat tijd nodig hebben voordat we net zo vertrouwd zijn met de FIDIC edities van 2017 als we waren met FIDIC 1999. Persoonlijk zie ik er naar uit om te veranderen. FIDIC heeft moeite gedaan om hun standaardcontracten evenwichtiger te maken (vermijden van geschillen, omgaan met delicate kwesties zoals wijzigingen en planning en verdere invoering van beste praktijken voor projectbeheersing). Het uiteindelijke doel blijft uiteraard om zoveel mogelijk succesvol afgeronde projecten te bekomen, die voldoen aan de verwachtingen van alle partijen en van de eindgebruikers.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.


4 reacties

Goede resultaten in april voor AfiTaC.com, de blog over internationale aanbestedingen en contracten - AfiTaC.com · 5 mei 2018 op 14 h 23 min

[…] meest succesvolle bericht was: “Bedankt, FIDIC, voor deze uitleg omtrent de met FIDIC “Rainbow Suite” (editie 2017) geïntroduce…“, met 543 paginaweergaven en meer dan 100 “likes” in de […]

EBRD-conferentie over FIDIC 2017 - Rode en Gele boeken - AfiTaC.com · 8 oktober 2018 op 16 h 08 min

[…] Een paar maanden geleden publiceerden we al een zeer populair artikel over dit onderwerp: Bedankt, FIDIC, voor deze uitleg omtrent de met FIDIC “Rainbow Suite” (editie 2017) geïntroduce… […]

De blog over contracten - "AfiTaC.com" - update over de eerste 6 maanden - AfiTaC.com · 16 mei 2019 op 12 h 13 min

[…] Bedankt, FIDIC, voor deze uitleg omtrent de met FIDIC “Rainbow Suite” (editie 2017) geïntroduce… […]

“Determination” in sub-clausule 3.7 van FIDIC 2017 Gele en Rode Boeken (en 3.5 van het Zilveren Boek) - AfiTaC · 18 november 2019 op 18 h 47 min

[…] De bijgewerkte clausule is gebaseerd op een stapsgewijze procedure. Het uitgangspunt is het overleg met de Partijen om hen aan te moedigen een overeenkomst te bereiken. Als dat niet lukt, bepaalt de Ingenieur de zaak. Deze beslissing / “determination” kan definitief en bindend worden (na een specifieke periode) of kan worden aangevochten voor de DAAB. Als u meer wilt lezen over de wijzigingen die met FIDIC 2017 zijn ingevoerd, kunt u hier klikken. […]

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *