Bedankt, FIDIC, voor deze uitleg omtrent de met FIDIC “Rainbow Suite” (editie 2017) geïntroduceerde wijzigingen

Dit artikel legt de veranderingen uit tussen de eerste (1999) tot de tweede editie (2017) van de “Rainbow Suite” (rode, gele en zilveren boeken). FIDIC heeft zich veel moeite getroost om hun standaardcontracten evenwichtiger te maken: het vermijden van geschillen, het behandelen van delicate kwesties zoals wijzigingen en planning en verdere invoering van beste praktijken voor projectbeheersing.

Hoe basisgegevens (“reliance data”) vast te stellen in EPC-contracten (zoals FIDIC Silver Book)?

Het identificiëren van gegevens waarop de aannemer kan vertrouwen (basisgegevens) zijn goede handelspraktijken en in overeenstemming met standaardcontracten. De moeilijkheiden beginnen echter bij het bepalen van deze ‘basisgegevens’, ‘reliance data’ of welk ander woord ook in het contract gekozen wordt om dit concept te introduceren. Dit artikel stelt een “zwarte doos” -benadering voor.