EBRD-conferentie over FIDIC 2017 – Rode en Gele boeken

Dit bericht beschrijft het evenement georganiseerd door EBRD op het hoofdkantoor in Londen op 27 september 2018. Het evenement ging over de veranderingen die werden geïntroduceerd met de nieuwe rode en gele boeken van de regenboogsuite 2017. FIDIC, de cliënten en contractanten van de EBRD, hadden allemaal de gelegenheid om zich uit te drukken.

Bemiddelaar, is het goed om een expert te zijn in het onderwerp van het geschil of niet?

Deze publicatie bevat een interessante reflectie over (i) of het voldoende is dat een bemiddelaar getraind is in de vaardigheden en technieken van bemiddeling om vervolgens eender welk soort geschil te bemiddelen, of (ii) het bezit van expertise van nut is voor de partijen. De auteur van het artikel, Martin Burns, geeft duidelijk de voorkeur aan de tweede optie. We laten u dit bericht lezen en uw eigen mening vormen of bevestigen; u kunt ook commentaar geven aan het eind van dit bericht.