Package deals (combinatieakkoorden): wanneer en hoe ze voor te stellen in contractonderhandelingen? 7 vragen beantwoord.

Een “package deal” is een krachtige middel om in één keer een aanzienlijk aantal problemen op te lossen tijdens een contractonderhandeling. Ze zijn een “must have” in de gereedschapskist van een efficiënte onderhandelaar. In onderstaande publicatie hebben we enkele belangrijke aspecten geanalyseerd rond initiatief, timing en presentatie van dergelijke deals.

EPC-contract, casus over win-win onderhandelingen, bonus voor vervroegde voltooiing

Dit is een casus over een multiculturele onderhandeling omtrent een privaat ontwikkelde concessie voor het bouwen van een waterkrachtcentrale en vervolgens exploiteren gedurende 30 jaar. De discussies kwamen tot een win-win-onderwerp: de specifieke voordelen voor elk van de belanghebbende partijen bij vervroegde elektriciteitsproductie. Dit creëerde een positieve sfeer tijdens de onderhandelingen op basis van vertrouwen, respect, transparantie en proactiviteit. Deze sfeer was ook gunstig voor het oplossen van andere onderwerpen die zelf geen win-win-situaties waren.

EPC-contracten: win-win kansen tijdens contractonderhandelingen?

U hebt boeken, artikels en blogs over contractonderhandelingen gelezen. Of, nog beter, u hebt een echt trainingsprogramma gevolgd. Iedereen heeft het belang van win-win-onderhandelingen aangeprezen. Daar bent u nu in uw volgende harde onderhandeling. Alle discussies gaan over aansprakelijkheidslimieten, schadevergoedingen, rechten om het contract te beëindigen enz. Onderwerpen waarbij een beetje meer bescherming voor de ene partij automatisch een beetje minder betekent voor de andere partij. U twijfelt. Zijn deze artikels of trainingen niet realistisch, uw tijd en geld niet waard?

Contractonderhandeling: na een lange dag van onderhandelen … 6 essentiële handelingen

Zonder twijfel zouden we allemaal willen horen dat, na een lange dag van onderhandelingen, het beste wat we kunnen doen is lekker uit te gaan eten en wat bier drinken in een bar want dat hebben we wel verdiend. Onderhandelen is een uitdaging die te vergelijken is met professioneel sporten. Het vereist anticipatie, recuperatie, communicatie en deze dingen nemen veel van uw kostbare tijd in beslag. Dit artikel beschrijft zes essentiële handelingen om te doen na de formele vergaderingen.