Bemiddelaar, is het goed om een expert te zijn in het onderwerp van het geschil of niet?

Deze publicatie bevat een interessante reflectie over (i) of het voldoende is dat een bemiddelaar getraind is in de vaardigheden en technieken van bemiddeling om vervolgens eender welk soort geschil te bemiddelen, of (ii) het bezit van expertise van nut is voor de partijen. De auteur van het artikel, Martin Burns, geeft duidelijk de voorkeur aan de tweede optie. We laten u dit bericht lezen en uw eigen mening vormen of bevestigen; u kunt ook commentaar geven aan het eind van dit bericht.

Gecertificeerde deskundigen voor FIDIC-contracten

De Wereldbank en andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken willen geschillencommissies voor de projecten die zij financieren. Dit omdat zij zich bewust zijn van de waarde ervan voor het vermijden van geschillen en voor een vroegtijdige geschillenbeslechting. Internationaal zijn FIDIC-contracten de meest gebruikte standaardcontractvormen voor infrastructuur, bouw, energieprojecten enz. De laatste edities van […]