Ik sprak met Howard Carsman, de Global Construction Claims Manager bij Intel Corporation over innovatie in geschillenbeslechting. Wij zijn beiden verkozen leden van de IACCM Council on Dispute, Claim and Conflict Management. Het onderwerp van deze post is de feedback die ik kreeg van Howard over de innovatieve manieren die Intel gebruikt om conflicten op haar bouwprojecten te voorkomen.

Uitgangspunt

Na een carrière als advocaat (advocatenkantoren, zelfstandig advocaat, arbiter & mediator), begon Howard, vier jaar geleden, als wereldwijd hoofd van Intel’s constructieclaims.

Op basis van meerdere slechte ervaringen een paar jaar geleden, waar twee bouwprojecten in verscheidene arbitrages terecht zijn gekomen, heeft Intel haar aanpak van het managen en oplossen van geschillen over hun bouwprojecten drastisch veranderd. Intel heeft een aanzienlijke bouwactiviteit rond de renovatie van bestaande en de bouw van nieuwe industriële installaties.

Het is vermeldenswaard dat deze twee eerder genoemde projecten ook mislukte bemiddelingsprocedures hadden. In de loop der jaren is de ervaring in de VS, althans vanuit Howard’s perspectief, dat bemiddeling ingewikkelder is geworden en meer gecontroleerd wordt door de advocaten. De frequentie van het daadwerkelijk oplossen van een geschil via bemiddeling is afgenomen.

Wat heeft Intel veranderd op het gebied van innovatie in geschillenbeslechting ?

Intel’s nieuwe aanpak was het opzetten van een programma voor het vermijden en oplossen van geschillen bestaande uit de volgende twee niveaus:

i) Zij zijn begonnen met een herziening van het bestuursmodel. Voor elk groot project of multi-projectprogramma komt nu één keer per maand een
Directiecomité van Bouwheer en Aannemers bijeen. Ze gaan door de openstaande kwesties heen en onderzoeken wat er gebeurt. Indien de kwesties langer dan zestig dagen open blijven, heeft het Directiecomité 3 opties: (i) instappen en oplossen, (ii) instructies geven, of (iii) verwijzen naar een neutrale derde partij.

ii) Buiten het Directiecomité steunt de tweede verdedigingslinie om te voorkomen dat bouwgeschillen escaleren op een Neutrale Derde partij. Deze heeft de volgende kenmerken:

  • De werkingsprincipes zijn vergelijkbaar met een permanente geschillencommissie (cfr FIDIC 2017 DAAB) met een rol voor zowel het vermijden van geschillen als het oplossen van geschillen.
  • Er is een snelle procedure van 30 tot 40 dagen voor kleinere claims en een langere aanpak voor grotere claims.
  • De Neutrale Derde kan ook optreden als “coach” of “adviseur” op basis van maandelijkse bezoeken op de locatie. Vervolgens geeft zij haar (niet-bindende) opmerkingen en aanbevelingen aan zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer(s).
  • De vaste kosten van de Neutrale Derde Partij worden gedragen door de Opdrachtgever. De Aannemer en de Bouwheer kiezen samen de neutrale persoon, en er is een optie om een enkele neutrale of een paneel van drie te hebben. Als er drie leden zijn, kan één van hen als bemiddelaar optreden in de eerdere fase van het geschil. De eventueel resterende geschillenbeslechting kan dan door de andere leden worden afgehandeld. Dit zal potentiële belangenconflicten tussen bemiddelaarsrollen en scheidsrechterlijke rollen vermijden of verminderen.

Wat zijn de resultaten van de veranderde praktijken op het gebied van het vermijden en oplossen van geschillen ?

Dus, wat is de huidige feedback van Intel? Welnu, deze innovatieve aanpak om geschillen te vermijden en op te lossen is al op 2 campussen in de VS gebruikt voor bouwprojecten van wel 2 BUSD. Het proces is ook al acht maanden aan de gang in Ierland.

En het goede nieuws is …. dat er op deze projecten geen claims meer voor arbitrage zijn ingediend. Evenmin zijn er potentiële geschillen geweest die tot één van de formele geschillenbeslechtingsprocedures hebben geleid. Ze zijn allemaal informeel opgelost, sommige met het gebruik van de neutrale in de rol van bemiddelaar.

Conclusies & volgende stappen

Deze manier van werken is innovatief (in lijn met de huidige trend van FIDIC DAAB) en andere opdrachtgevers zouden ook geïnteresseerd kunnen zijn om er meer over te weten te komen. De pool van geschikte neutrale derde partijen moet ook verder worden ontwikkeld. Idealiter spreken we hier over personen met een operationele projectachtergrond, niet over advocaten.

Als IACCM Council on Dispute, Claim and Conflict Mgmt. organiseren wij evenementen rond innovatie in geschillenbeslechting. Waarschijnlijk zal het eerste evenement plaatsvinden op de IACCM Americas Conference 2019, die van 4 tot en met 6 november in Phoenix, Arizona, plaatsvindt.

Dat is waar u als lezer van deze post mee kunt instappen. Als u soortgelijke ervaringen hebt zoals Intel hierboven, zouden we het zeer op prijs stellen als u dit met ons deelt om het als een best practice te presenteren. U zult zeker profiteren van de uitwisseling door het creëren van een positieve zichtbaarheid voor uw bedrijf. Ook de uitwisseling met andere bedrijven die in dezelfde richting evolueren, kan u nog wat bij brengen. Neem contact op met Howard Carsman of mijzelf, Jan Bouckaert, om dit te bespreken.

Klik hier voor meer artikelen over alternatieve geschillenbeslechting op deze blog.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “advice@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *