In mijn rol in de sectie “geschillen, claims en conflictmanagement” van de IACCM-raad had ik het genoegen om een webinar te organiseren over innovatieve manieren om kleinere geschillen op te lossen. In deze post zal ik het eerste deel van de inhoud van het webinar met u delen.

Jan Bouckaert, AfiTaC en geschillenbeslechter/arbitrator

Kleinere geschillen zijn geschillen voor projecten met een relatief bescheiden budget of geschillen over grotere projecten waarbij een kleiner bedrag op het spel staat.

Er zijn twee “traditionele” manieren om geschillen op te lossen: informele en formele processen. Elk daarvan heeft zijn sterke punten en nadelen, zoals te zien is op onderstaande afbeelding:

Informele en formele geschillenbeslechting

De vraag van dit webinar is of er mogelijkheden zijn om de nadelen van zowel informele als formele geschillenbeslechtingsprocessen te overwinnen. Met andere woorden, kunnen we een snelle, betaalbare en afdwingbare geschillenbeslechting bewerkstelligen?

Tom Cadman, CIArb (adjunct-directeur-generaal van CIArb, verantwoordelijk voor CIArb’s dienst voor aanstelling bij geschillen)

Tom Cadman van CIArb

Tom Cadman van CIArb heeft sterke argumenten om ons te overtuigen dat er arbitrageregelingen zijn die zowel snel als niet bijzonder duur zijn.

Om te beginnen herinnert hij ons aan de context van kleine ondernemingen en hun problemen:

  • Late betalingen en onbetaalde facturen zijn goed voor 72% van alle commerciële geschillen.
  • Over het algemeen is 30% van de betalingen achterstallig.
  • Miljarden worden jaarlijks geblokkeerd in commerciële geschillen.
  • 70% van de kleine ondernemingen was de afgelopen vijf jaar betrokken bij commerciële geschillen.
  • Achterstallige betalingen kunnen voor kleine ondernemingen het verschil betekenen tussen overleven of failliet gaan.

Voor een beter begrip van het Chartered Institute of Arbitrators raden wij u ten zeerste aan om een kijkje te nemen op hun website: https://ciarb.org/ Hoe dan ook, hier zijn enkele punten die u zeker moet onthouden over CIArb:

  • Het is de professionele ledenorganisatie die, wereldwijd, de belangen van alternatieve geschillenbeslechters vertegenwoordigt.
  • Het behandelt alle vormen van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) : bemiddeling, adjudication, arbitrage, geschillenraden.
  • Verzorgt wereldwijd erkende opleidingen en trainingen voor arbiters, bemiddelaars en adjudicators. En ook opleiding in onderhandelingsvaardigheden en conflictvermijdingstechnieken voor een breder publiek.
  • Biedt een breed scala aan middelen aan de leden, waaronder een dienst voor geschillenbeslechting die ongeveer 500 benoemingen per jaar doet.

De belangrijkste kenmerken van het Business Arbitration Scheme (BAS) worden in de volgende drie slides getoond:

afdwingbare BAS geschillenbeslechting
Gecontroleerde kosten voor BAS
Snelle procedure voor BAS

Aanvullende documentatie over het Business Arbitration Scheme kan hier worden gedownload:

Vragen en antwoorden over de oplossing van kleinere geschillen met ADR

In het tweede deel van het webinar vond een zeer interessante vraag- en antwoordsessie plaats:

Wat zijn de kosten voor een training bij CIArb?

Dat hangt ervan af. Trajecttraining, om een neutrale instantie te worden, is duurder. Maar kortere cursussen (voor niet-leden) zijn veel goedkoper. U kunt ze vinden op de website van de CIArb. De e-module “introductie tot ADR” is momenteel beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.

Is een BAS-award afdwingbaar onder het Verdrag van New York?

Absoluut, zo’n arbitraal vonnis is wereldwijd afdwingbaar (UK heeft het Verdrag van NY ondertekend).

Weet u of sommige overheidsinstanties of bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gebruik maken van arbitrage? In het Midden-Oosten lijken bedrijven de voorkeur te geven aan rechtszaken.

In het Verenigd Koninkrijk worden partijen aangemoedigd gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting in plaats van te procederen om overbelasting van de rechtbanken te voorkomen. Vooral in de infrastructuursector is het heel normaal om een geschillencommissie of een neutrale instantie binnen het project te zien. Bij grote projecten zoals Transport for London, Crossrail of de Olympische Spelen waren conflictbeslechtingsmechanismen in de contracten verankerd. Er zijn ook een aantal wettelijke regelingen die de partijen dwingen om over te gaan tot ADR (bv. tussen verhuurders en huurders van cafés, regelingen in het kader van de wet op de medische en gezondheidszorgverzekering, bouwrecht, enz). De regering van het Verenigd Koninkrijk stimuleert, moedigt aan en dwingt de partijen (in bepaalde omstandigheden) tot het toepassen van ADR-mechanismen.

Wat is de meest voorkomende reden voor arbitrage/geschillenbeslechting?

Te late betaling van facturen of niet-levering van goederen. En deze zijn bij uitstek geschikt voor het Business Arbitration Scheme.

Zijn juridische instellingen voorstander van ADR?

Ja, sommige advocaten beschouwen de goedkope mogelijkheden van ADR als “het wegnemen van werk”. Arbitrage en andere vormen van ADR worden echter in alle grote advocatenkantoren wereldwijd toegepast.

Slechts 30% van de CIArb-leden is daadwerkelijk advocaat, maar de processen zelf zijn ingebed in de wet. Juridische praktijken zien ADR als zeer waardevolle mechanismen, niet in het minst omdat ze worden aangemoedigd door de rechtbanken.

Bewustmaking is noodzakelijk, niet alleen binnen de gemeenschap van advocaten, maar binnen de hele handelswereld, zodat advocaten hun cliënten kunnen adviseren om vertrouwen te hebben in dergelijke mechanismen.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *