Abnormaal Lage Biedingen bij Wereldbankprojecten – het begin van een nieuw tijdperk?

De Wereldbank erkent dat het accepteren van Abnormaal Lage Biedingen het contract in gevaar kan brengen: hogere totale kosten, contractvertragingen of zelfs onsuccesvol beëindigde contracten. Daarom heeft de WB haar advies gegeven. De nieuwe methodologie die in deze publicatie wordt beschreven, biedt Leners een gestructureerde aanpak om het probleem van ALB’s aan te pakken.

FIDIC in civielrechtelijke jurisdictie: Gerechtvaardigd of betwistbaar?

Dit artikel is een beschouwing over het gebruik van FIDIC-contracten in combinatie met civielrechtelijke rechtsstelsels. Inleiding tot de FIDIC-contracten en hun oorsprong FIDIC-contracten zijn de meest gebruikte internationale contractvorm voor bouw- en industriële projecten. De populariteit van de FIDIC-contracten is het resultaat van hun internationale aanvaarding. Bovendien worden zij gebruikt […]

Nieuw AfiTaC teamlid

AfiTaC is vereerd u Ahmad Shahrour voor te stellen. Hij is recent bij ons bedrijf gekomen als Contract Manager. Ahmad heeft een masterdiploma in Toegepast Bedrijfsbeheer van de Universiteit Grenoble Alpes en een bachelordiploma in Burgerlijke Bouwkunde van de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Voordat hij bij AfiTaC kwam, deed Ahmad […]

Gecertificeerd Contractbeheerder

Voor wie? Junior contractbeheerders Projectbeheerders/ Projectdirecteuren Commerciële professionals Supply Chain / Inkoop Professionals Contract Professionals Commerciële en operationele leiders Hier gaat het om Het verwerven van de volledige set van vaardigheden & tools om onmiddellijk effectief te worden als contractbeheerder / Contract Manager op projecten. Voorwaarden Er is geen specifieke […]

Bemiddeling (Mediation) in de bouwsector

Dit artikel over bemiddeling in de bouwsector (ook toegepast op het Midden-Oosten) is door Rafat Isweilih ter beschikking gesteld aan de lezers van deze blog. Rafat Isweilih BSc. CE, MCIArb, RICS Geaccrediteerde Bemiddelaar, Commercieel & Contractenbeheerder Inleiding Waar de bouwsector wereldwijd geplaagd wordt door geschillen, hebben bouwconflicten in het Midden-Oosten […]