De contractmanagement functie wint terrein op veel domeinen, waaronder de bouw en de civiele techniek. Dit artikel werd door Carlos Álvarez Frade ter beschikking gesteld aan de lezers van deze blog. Het verwijst naar de Spaanse situatie, maar is gemakkelijk te transponeren naar de wereldwijde trend.

Inleiding

Ik begin meteen met de conclusie: let niet op de titel! Waar is de tijd dat contracten werden getekend op papieren servetten? Er bestaan nog steeds echo’s van in zinnen als: “Contracten moeten in de lade blijven liggen.” “Dit probleem kan worden opgelost met een goede maaltijd”…

Tegenwoordig is niets nog verder van de werkelijkheid verwijderd. Volg die echo’s en je bent voorbestemd tot enkele onaangename verrassingen. In een steeds meer geglobaliseerde wereld is internationalisering niet langer een overlevingsoplossing voor sommige bedrijven. Het is een echte opportuniteit geworden voor de zakenwereld.

Recente evolutie voor de contractmanagement functie

In de afgelopen jaren zijn de betrekkingen tussen bedrijven veranderd van een commerciële relatie naar een contractuele relatie. Die contractuele relatie creëert een kader waarin de spelregels worden beschreven. De relaties tussen de partijen worden steeds complexer. Het contract zelf is geëvolueerd van een simpele formaliteit naar een instrument met als doel de resultaten van een project te beïnvloeden. Dit vraagt om nauwgezetheid, zowel bij het opstellen en onderhandelen van het contract als bij de uitvoering ervan.

Deze verandering heeft de contractmanagement functie tot leven gebracht. De mate van maturiteit, inhoud en uitvoering ervan is afhankelijk van zowel het land, het bedrijf als de sector waarin we gevestigd zijn.

De contractmanagement functie in regio’s en bedrijfssectoren

De contractmanagement functie heeft een sterke traditie in de Angelsaksische wereld.  In Spaanstalige landen is de maturiteit nog ontluikend. Ik kan echter getuigen dat het in een duizelingwekkend tempo groeit, bijvoorbeeld in Peru en Chili.

In Spanje hebben veel sectoren een ontwikkeling in deze richting doorgemaakt. Dit geldt voor de bouw, de luchtvaart of de farmaceutische industrie, om er maar een paar te noemen.

Voor de bouw is de verandering eerder begonnen op gebieden als industriële civiele werken en meer in het bijzonder in de energiesector en de spoorwegsector. Daar zijn de verhoudingen tussen de partijen complexer door:

  • de aard van de projecten,
  • hun lange duur,
  • het volume,
  • internationalisering en wereldwijde toeleveringsketen, en
  • het aantal betrokken partijen.

We hebben het over sectoren waar de partijen worden gewoon zijn te onderhandelen over de voorwaarden van de contracten, om hun rechten en plichten overeen te komen en om van elkaar te eisen dat ze tot wederzijds voordeel presteren.

Het voorbeeld in Spanje waar contractmanagement door nieuwe wetgeving wordt gestimuleerd

Binnen de bouwsector in Spanje is de ontwikkeling echter niet beperkt gebleven tot deze sectoren. Zij heeft zich ook uitgebreid tot civieltechnische werken (wegen, tunnels en andere infrastructuren). Ik kan stellen dat het op nationaal niveau is geïntensiveerd. Dit is te danken aan de impuls die de overheidssector heeft gegeven aan contractmanagement.

In de Spaanse wetgeving inzake overheidsopdrachten werd, in wet 30/2007, al een optie voor de aanbestedende instanties opgenomen om de controle en het contractbeheer te versterken. Nu is dit niet langer facultatief door de wet 9/2017 (8 november) inzake overheidsopdrachten (LCSP). De aanbestedende diensten zijn verplicht om een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor contractmanagement. Bijgevolg moeten de opdrachtnemers zich aanpassen aan de nieuwe spelregels en deze contractmanagement functie ontwikkelen en/of uitbesteden. Zij moeten de inherente commerciële en contractuele gebeurtenissen beheren.

De trend is duidelijk

In de woningbouw vindt de verandering op dit moment plaats. De crisis in de sector markeerde een periode waarin er geen ruimte was voor onderhandelingen over de contractvoorwaarden. Nu beginnen de partijen weer te onderhandelen over de T&C’s. Biedingen worden nog steeds aangepast maar, door de eisen van de nationale markt, volgen opdrachtnemers de contracten veel beter op. Hun doel is om die overeenkomsten in hun voordeel te gebruiken. Dit omvat het opstellen – met de juiste formaliteiten en binnen de termijnen – van claims, addenda en wijzigingsopdrachten zoals voorzien in het contract.

De trend is duidelijk! De contractmanagement functie moet een integraal onderdeel zijn van de projectuitvoering om het succes van een project te garanderen.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *