Het paradigma lijkt te verschuiven van puur op prijzen gebaseerde beslissingen (laagst geëvalueerde bieder, “Lowest Evaluated Bidder”) naar een vollediger analyse (meest geschikte bod, “Most Advantageous Bid”). De Wereldbank (WB) erkent dat het accepteren van Abnormaal Lage Biedingen (ALB = “Abnormally Low Bids”) het contract in gevaar kan brengen (door hogere totale kosten, contractvertragingen of zelfs onsuccesvol beëindigde contracten). De WB heeft haar advies gegeven met betrekking tot Abnormaal Lage Biedingen (ALB), inclusief met de volgende definitie:

“Een Abnormaal Laag Bod is er één waarbij de biedprijs, in combinatie met andere elementen van het Bod, zo laag is dat de Lener (leningnemer of kredietnemer, “Borrower”) ernstig bezorgd is over het vermogen van de Bieder / Aanbesteder om het contract voor de aangeboden prijs uit te voeren. ”

De eerste voorkeur van de Lener is te voorkomen dat ALB’s ontvangen worden door adequaat marktonderzoek, hoogwaardige documentatie (RfQ), interactie met de marktspelers, een voldoende lange biedingsperiode, een kwalificatiefase, enz.

In het geval van een vermoedelijke ALB is het nodig om grondig onderzoek (“due diligence”) te ondernemen op het Bod. De prijsvergelijking kan zowel op basis van het budget van de Lener als op basis van andere ontvangen biedingen gebeuren; zie hieronder voor verdere uitleg. Vanwege de complexiteit van het analyseren van ALBs, kan de Lener onafhankelijke ingenieurs met technische kennis en relevante ervaring i.v.m. de specificaties nodig hebben.

Als de Bieder niet kan aantonen dat hij het contract voor de Biedprijs kunnen voltooien, moet het Bod, onder voorbehoud van de WB-beoordeling, worden afgewezen. Het is duidelijk dat, in het geval van vermoedelijke ALB, de bewijslast bij de Bieder ligt. Het grondig onderzoek met betrekking tot mogelijke ALB-prijzen moet plaatsvinden voordat het rapport over de biedingsevaluatie bij de WB wordt ingediend om een “geen bezwaar” (“no-objection”) bevestiging te verkrijgen.

Als we meer in detail naar het proces kijken, kunnen we vaststellen dat er 5 stadia zijn:

1. Identificatie van een potentiële ALB.

In elk geval moet de identificatie van ALB worden uitgevoerd op substantieel responsieve biedingen (andere biedingen moeten van tevoren worden afgewezen). Een objectieve berekening kan potentiële ALB vaststellen, hetzij met:

(i) de ‘absolute’ benadering wanneer minder dan 5 biedingen ontvangen werden. We hebben een potentiële ALB als de prijs van de bieders meer dan 20% onder de kostenraming van de Lener ligt; of

(ii) de ‘relatieve’ benadering. We hebben een potentiële ALB, gebaseerd op een statistische berekening, als het lage bod meer dan één standaarddeviatie onder het gemiddelde van de substantiële responsieve biedingen ligt.

2. Verduidelijking met de Bieder.

Het is een verplichting om te verifiëren dat de Bieder het contract kan uitvoeren met de totale geëvalueerde Biedprijs. Dit gebeurt op basis van gedetailleerde prijsanalyse in correlatie met reikwijdte / methodologie / planning / risicoverdeling. Eerst wordt een voorlopige beoordeling uitgevoerd: Vallen de kosten voor grondstoffen binnen de gebruikelijke minimale verschillen tussen bieders? Zijn artikelen weggelaten uit de prijs of systematisch te laag geprijsd?

De Bieder mag niet toegestaan ​​of gevraagd worden zijn Bod te wijzigen tijdens de evaluatie. Op basis van eerste evaluatie en de daarin geconstateerde problemen, worden verdere verduidelijkingen gevraagd om zo een gedetailleerde prijsanalyses te kunnen maken. De problematische kwesties moeten duidelijk worden geïdentificeerd door de Lener (bijvoorbeeld zeer lage overheadkosten & winst of een specifiek deel van het contract met zeer lage prijzen).

Indien de Bieder een verkeerde voorstelling van zaken doet zal dat onderworpen worden aan de richtlijnen van de WB op het vlak van fraudebestrijding & corruptie en kan dat onderhevig zijn aan sancties. De Bieder zal een typische uitsplitsing van de Biedprijs verstrekken, door afzonderlijk de kosten voor Goederen / Werken (uitrusting, materialen en arbeid) + Overhead + Provisies + Winst aan te geven.

3. De Bieder bereidt een rechtvaardiging voor.

De rechtvaardiging van de Bieder moet alle door de Lener gevraagde informatie bevatten en alle bewijsstukken die de Bieder heeft gebruikt om zijn Biedprijs te bepalen. Als de rechtvaardigingen niet worden verstrekt, zal dit tot afwijzing van het Bod leiden. Het is een Bieder niet toegestaan ​​zijn Bod in te trekken of kostenelementen toe te voegen tijdens de geldigheidsperiode van zijn Bod. De toelichtingen kunnen betrekking hebben op de economische aspecten van fabricageprocessen & diensten, de technische oplossing, de originaliteit van de werken / benodigdheden of diensten, de naleving van toepasselijke normen enz.

4. De Lener analyseert en verifieert.

Gekwalificeerd personeel van of namens de Lener moeten de informatie & bewijsstukken die de Bieder heeft verstrekt volledig analyseren. De consistentie van prijzen in combinatie met andere elementen van het bod en de consistentie van de grondstoffen & hoeveelheden moeten worden gecontroleerd. De Lener kan ook eerdere succesvolle projecten van de Bieder die tegen vergelijkbare prijzen uitgevoerd werden in zijn oordeel opnemen.

De Lener zal bepalen of de Biedprijs, in combinatie met andere elementen van het Bod, onredelijk laag is. Als de Lener niet tevreden is met de bewijzen van de Bieder die aantonen dat hij de opdracht met succes kan uitvoeren voor de ingediende prijs, moet het bod afgewezen worden, na goedkeuring van de WB (“no objection”).

5. De Lener beslist en verkrijgt “geen bezwaar” (“no objection”) van de WB.

Het evaluatieverslag van het Bod moet volledige gegevens bevatten om de beslissing van de Lener te substantiëren, inclusief onrealistische schattingen van de middelen door de Bieder, de schattingen van de Lener, eventuele tekortkomingen, de aanbevolen beslissing, kopieën van alle verhelderingsuitwisselingen en eventuele bezwaren van de Bieders op de schattingen van de Lener. Als de Bieder zijn capaciteit niet aantoont, zal het Bod afgewezen worden. Indien de Bieder zijn vermogen om het contract voor de aangeboden prijs uit te voeren volledig aantoont, moet zijn Bod aanvaard worden.

Conclusie

Deze nieuwe methodologie voor de identificatie van ALB’s (Abnormaal Lage Biedingen) biedt Leners een gestructureerde aanpak om het probleem van ALB’s aan te pakken. Dat zal hen beter in staat stellen om waar-voor-hun-geld te krijgen bij investeringsprojecten die worden gefinancierd door de WB en MDB’s (Mulitlateral Development Banks).

Indien u de volledige richtlijnen wil raadplegen, vindt u die in het onderstaande document overgenomen van de Wereldbank-website:

ProcurementGuidanceidentificationandtreatmentofAbnormallyLowBidsandProposals

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *