Abnormaal Lage Biedingen bij Wereldbankprojecten – het begin van een nieuw tijdperk?

De Wereldbank erkent dat het accepteren van Abnormaal Lage Biedingen het contract in gevaar kan brengen: hogere totale kosten, contractvertragingen of zelfs onsuccesvol beëindigde contracten. Daarom heeft de WB haar advies gegeven. De nieuwe methodologie die in deze publicatie wordt beschreven, biedt Leners een gestructureerde aanpak om het probleem van ALB’s aan te pakken.