Inleiding

Ik heb een zeer interessante vraag ontvangen over een recent artikel in verband met EPC. “Kunnen we de EPC-filosofie toepassen op rehabilitatieprojecten van bijvoorbeeld energiecentrales?”

Dit was mijn antwoord en redenering:

Consistentietest inzake rehabilitatie & EPC

Het is om de volgende redenen zeer moeilijk om de EPC-filosofie toe te passen op een rehabilitatieproject:

  • Bij rehabilitatieprojecten moet altijd rekening worden gehouden met de bestaande configuratie/situatie. Tijdens de aanbestedingsfase informeert de Opdrachtgever de Bieders in de regel over de bestaande situatie. Dit doet hij door het aanleveren van de as-built tekeningen en een conditierapport. Elke Bieder kan die informatie in de praktijk niet zelf verzamelen. Dit veronderstelt het stoppen van de installatie, het demonteren van bepaalde onderdelen en gaat zelfs verder dan een visuele inspectie. De Opdrachtgever moet bijgevolg de verantwoordelijkheid nemen voor de grote hoeveelheid informatie die hij heeft verstrekt. We bevinden ons niet in een situatie van een beperkte hoeveelheid “basisgegevens”.
  • De Opdrachtgever/Eigenaar exploiteert het project al vele jaren. De operatoren en onderhoudsmedewerkers van de Opdrachtgever hebben vrij precieze opvattingen over wat zij van het gerehabiliteerde project verwachten. Zij zetten hun verwachtingen om in een gedetailleerde specificatie in de RfQ. We hebben niet alleen functionele specificaties.
  • De Tender moet een duidelijke afbakening van de werkzaamheden hebben voor een competitief aanbestedingsproces. Tijdens de uitvoering van een rehabilitatieproject doen zich steevast nieuwe problemen voor. Laten we bijvoorbeeld kijken naar het geval van de rehabilitatie van een energiecentrale. Van de as van de roterende machine werd verwacht dat deze in goede staat zou verkeren. Maar na demontage en ultrasoon onderzoek worden er scheuren waargenomen en moet de as worden vervangen. Het is het recept voor een mislukt project om te verwachten dat de Aannemers onverwachte apparatuur zonder enige compensatie zullen rehabiliteren. Dit zal leiden tot geschillen, kwaliteitsproblemen enz. bij een gedeeltelijke ontmantelde elektriciteitscentrale…. Het productieverlies zal veel groter zijn dan het rehabilitatiecontract.
  • Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen / gezondheids- en veiligheidsrisico’s: de Opdrachtgever – de Projecteigenaar – probeert soms alle verantwoordelijkheid voor gevaarlijke stoffen, zoals asbest, over te dragen aan een algemene Aannemer. Maar deze situatie is zeer complex. Als Projecteigenaar heeft de Opdrachtgever de plicht om zorg te dragen voor personen die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen in zijn eigendommen, of deze anderszins schadeloos te stellen. Hij kan echter wel gespecialiseerde aannemers inschakelen om het asbest te verwijderen. Hij moet dit op een zeer doelbewuste en weloverwogen manier doen.

Door Multilaterale Ontwikkelingsbank gefinancierd rehabilitatieprogramma

Soms willen overheidsdiensten toch een ” all inclusive oplossing ” hebben, wat er ook gebeurt tijdens de uitvoering van het project. Vaak financieren multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s) dergelijke projecten. Vorig jaar had ik een interessant gesprek met het hoofd Procurement van de Wereldbank, Enzo de Laurentiis. Het onderwerp was rehabilitatieprojecten en het gesprek was in overeenstemming met bovenstaande punten. In geval van twijfel tijdens het aanbestedingsproces moedigt hij Bieders aan om dergelijke onderwerpen aan de Kredietnemer (de Opdrachtgever) voor te leggen met een kopie aan de Project Manager van de WB.

Persoonlijk zou ik de overheidsbedrijven aanraden om, voorafgaand aan het (de) hoofdcontract(en) voor de rehabilitatie, een gespecialiseerde onderaannemer in te schakelen om gevaarlijke substanties te identificeren, te inventariseren en te verwijderen. Ik geloof dat de MDB’s deze voorafgaande activiteit ook kunnen financieren en de pro-activiteit van de Kredietnemer zullen waarderen. Ondanks de extra stap zal dit gunstig zijn voor de planning; het project zal niet worden stopgezet totdat de verantwoordelijkheid voor de gevaarlijke substanties is opgelost.

Uitzondering van een ” Rehabilitatie EPC “.

De enige uitzondering, waarbij de EPC-filosofie waarschijnlijk kan worden toegepast op een rehabilitatieproject, is wanneer, bijvoorbeeld bij een waterkrachtcentrale, de volledige elektromechanische apparatuur moet worden vervangen. Een duidelijke afbakening (” alle EM apparatuur moet worden vervangen”) is dan mogelijk. De specificaties kunnen van het functionele type zijn met bijbehorende garanties. Er mogen geen gedetailleerde specificaties bestaan en de Aannemer moet de vrijheid hebben om optimale oplossingen te vinden.

Conclusie

Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen is de EPC-filosofie niet geschikt voor rehabilitatieprojecten.

U kunt meer artikelen over EPC lezen op deze blog door hier te klikken.

AfiTAC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor de projectactiviteiten (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare energie, Watervoorziening & Sanitatie, etc). Het doel is het stimuleren van het denkproces, educatie, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook verbinding maken met onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “advice@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *