Klik op de puzzelstukken voor specifieke services:

Op deze pagina worden de volgende diensten die AfiTaC u kan bieden beschreven :

 • Aanbestedingsadvies
 • Onderhandelingsbegeleiding
 • Contract & Risk Management
 • Coachen en Training
 • Procesoptimisatie

Aanbestedingsadvies

De eerste stap naar een evenwichtig contract is aanbesteding, in welke vorm dan ook: internationaal concurrerend bieden, deelname aan een RfQ (offerteaanvraag), directe onderhandeling, enz.

AfiTaC ondersteunt u om de biedingsdocumenten te analyseren, de risico’s te identificeren en te beperken, en stelt documenten voor die in uw voorstel kunnen opgenomen worden.

Onderhandelingsbegeleiding

AfiTaC kan ook actief deelnemen aan uw onderhandelingen. Externe juridische adviseurs hebben vaak een agressieve aanpak en verdedigen met geweld de belangen van hun klanten. Maar een dergelijke benadering kan een belemmering vormen voor uw klanten om zaken met u te doen. Het kan door uzelf ook als niet commercieel genoeg aangevoeld worden. AfiTaC, gebaseerd op uitgebreide onderhandelingservaring, streeft een meer resultaatgerichte benadering na waarbij compromissen worden gesloten tussen uw behoeften en de belangen van uw klant. Klanten waarderen zo’n niet-conflictueuze benadering.

Klik hier om onze publicaties over onderhandelen te lezen.

Contract & Risk Management

U bevindt zich mogelijk in een van de volgende situaties:

 • U hebt een lopend contract waarvoor u een externe audit van de onderliggende risico’s wilt hebben.
 • U wilt uw risico’s pro-actief beheren.
 • U wilt uw relatie verbeteren met klanten, conflicten afwenden en compromissen zoeken.
 • U wilt wijzigingsbestellingen voorstellen aan uw klanten.

In al deze situaties kan AfiTaC ondersteuning bieden door uw contracten na te lezen, actielijsten en beperkende maatregelen voor te stellen, passende contractbrieven te schrijven, enz.

Hier leest u meer over Contract Risk Scoring.

Coachen en Training

Veranderen, groeien en verbeteren is wat u wilt:

 • Uw bedrijf werkt regelmatig, of is van plan dit in de nabije toekomst te doen, met internationale contracttypes (FIDIC, Wereldbank, NEC enz).
 • Uw teams breiden uit, hebben nieuwkomers of willen hun kennis over internationale zaken consolideren.
 • U wilt uw teams blootstellen aan realistische casestudy’s ter voorbereiding van hun onderhandelingen.

AfiTaC gaat in gesprek met u om uw behoeften te identificeren en aangepaste coaching en trainingscursussen voor te stellen.

Klik hier om onze publicaties over FIDIC raad te plegen.

Procesoptimisatie

Om een ​​gestructureerde aanpak te hebben bij (i) het voorbereiden van uw aanbestedingen (ii) het analyseren van de risico’s en hun beperkingsmaatregelen in uw lopende offertes en contracten, kan AfiTaC met u samenwerken:

 • analyse van uw actuele toepassingen,
 • waar hiaten bestaan, aanvullende werkwijzen voorstellen ​​op basis van gevestigde methoden in de industrie,
 • dit transformeren in (i) standaard aanbestedingsdocumenten en (ii) een goed georganiseerde vragenlijst over risico’s en beperkingsmaatregelen waarmee u de risico’s kunt identificeren en proactief kunt beperken.

Een voorbeeld is TRaCRs, wat staat voor “Tender Risk en Contract Review-systeem”. Het is een hulpmiddel ontwikkeld door AfiTaC met als doel de analyse van

 • de aanbestedingsdocumenten, met name de commerciële en contractuele vereisten
 • het contract dat u al ondertekend hebt

Als resultaat, zal u de risico’s die gepaard gaan met uw aanbesteding / contract begrijpen. Klik hier of op de afbeelding hier beneden.