Dit artikel, waarin FIDIC- en NEC-contracten worden vergeleken, is opgesteld door Ahmad Shahrour voor AfiTaC’s blog.

Inleiding

Bij de uitvoering van internationale projecten over de hele wereld is het belangrijk om te kijken naar de twee meest gebruikte contractreferenties: FIDIC en NEC. Wanneer u zich meer bezighoudt met deze twee soorten “standaardcontracten”, zult u verschillende verschillen merken in hun aanpak van zakelijke aspecten:

  • FIDIC is het “traditionele” standaardcontract dat internationaal al geruime tijd wordt gebruikt.
  • NEC werd in 1991 gelanceerd. Het staat bekend om zijn helderheid, flexibiliteit en makkelijke taalgebruik.

Als u naar enkele specifieke termen in beide contracten kijkt, kunt u gemakkelijk het belangrijkste verschil tussen beide zien. Tijd, kosten en kwaliteit zijn enkele van de belangrijkste punten in deze contracten.

Algemene overwegingen over FIDIC en NEC

In beide contracten treedt een entiteit op namens de Opdrachtgever:

  • De “Engineer”/Ingenieur vertegenwoordigt de Opdrachtgever in de FIDIC (in de Gele en Rode Boeken);
  • De Projectmanager doet dat in NEC.

Beide contracten worden internationaal op grote schaal gebruikt in zowel “civil law” als “common law”. Voor elke overeenkomst moet het toepasselijke recht worden gespecificeerd en moet de heersende taal worden vermeld.

We kunnen duidelijk zien hoe FIDIC zich richt op claims, aansprakelijkheden, geschillen en risico’s. NEC richt zich op het geven van vroegtijdige waarschuwingen, op programma’s en op preventieve maatregelen om het contract beter beheersbaar te maken tussen de partijen. Ook het schriftelijke formaat van FIDIC is eerder traditioneel met soms complexe taal. NEC gebruikt duidelijke en eenvoudige taal. De duidelijkheid en eenvoud van de taal in het NEC-contract vergemakkelijkt het begrip van de clausules ervan, waardoor het gebruiksvriendelijker is dan FIDIC.

FIDIC and NEC Live Online Training
FIDIC 2017 en NEC4-opleidingen

Tijd

In FIDIC moet de Opdrachtnemer een gedetailleerd programma indienen dat pas wordt bijgewerkt wanneer het eigenlijke werk niet meer overeenkomt met wat gepland is. In NEC moet de Opdrachtnemer regelmatig een gedetailleerd programma indienen bij de Projectmanager voor acceptatie.

Een ander belangrijk verschil dat in NEC te zien is, is het concept van “vroegtijdige waarschuwing” dat niet in FIDIC wordt aangetroffen [nota van AfiTaC: in FIDIC 2017 hebben we nu clausule 8.4, advance warnings]. Zowel de Opdrachtnemer als de Projectmanager moet de ander op de hoogte brengen wanneer zich een onverwachte gebeurtenis of fout voordoet die van invloed kan zijn op de tijd, de kosten en de kwaliteit van de werken. Dit stelt zowel de Opdrachtnemer als de Projectmanager in staat om het probleem zo snel mogelijk op te sporen en zo de risico’s te verminderen. In FIDIC-contracten daarentegen zullen Opdrachtnemer alleen aanspraak maken op hun tijd- en geldverlies als het probleem zich al heeft voorgedaan.

Kosten

Zowel FIDIC als NEC passen zich aan wanneer er veranderingen, variaties en claims optreden in tijd en kosten.

  • FIDIC analyseert elke term (kosten en tijd) op zich met al zijn details en onderdelen.
  • NEC analyseert beide termen gezamenlijk. De Opdrachtnemer moet een offerte opstellen en moet deze aan de Projectmanager voorleggen voor acceptatie. In deze offerte wordt rekening gehouden met zowel tijds- als kostenfactoren.

Kwaliteit

Zowel in FIDIC- als in NEC-contracten worden de specifieke technische documenten vermeld waarin de kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden gespecificeerd (Opdrachtgeversvereisten, Specificaties, enz.). Deze documenten tonen de kwaliteitseisen van het werk, het vereiste vakmanschap, de installatie en de materialen.

  • NEC-contract heeft een verplichting voor beide partijen (Opdrachtgever en Projectmanager) om de ander te informeren wanneer zij een defect ontdekken. Zo kunnen ze de impact op de tijd en de kosten beperken.
  • FIDIC heeft een dergelijke verplichting niet.

Slotopmerkingen

Een voordeel dat ik vind in FIDIC, en niet in NEC, is de beschikbaarheid van verschillende contractvormen, afhankelijk van wie het ontwerp doet. Dit vergemakkelijkt de toewijzing van risico’s door de juiste contractvorm te kiezen (Zilver, Geel of Rood). Ook is dit voordelig bij grote of complexe projecten waarbij verschillende partijen betrokken zijn door het implementeren van de relevante contractvormen, afhankelijk van de specifieke rol van elk partij.

Over AfiTaC

AfiTaC.com is de blog over commerciële en contractuele onderwerpen voor bedrijven in de Project industrieën (Bouw, Infrastructuur, Olie & Gas, Energie & Hernieuwbare Energie, Watervoorziening & Sanitatie, enz). Het doel is het stimuleren van reflectie, bijleren, convergentie naar evenwichtige contracten en positieve geschillenbeslechting. U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren door te schrijven naar “newsletter@afitac.com”. U kunt ook connecteren op onze LinkedIn pagina. Engagement met de lezers is wat ons gaande houdt. Aarzel dus niet om met ons van gedachten te wisselen door hieronder commentaar te geven, onze publicatie op LinkedIn te waarderen en naar ons te schrijven “info@afitac.com”.

Categorieën: Uncategorised

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *