Hoe basisgegevens (“reliance data”) vast te stellen in EPC-contracten (zoals FIDIC Silver Book)?

Het identificiëren van gegevens waarop de aannemer kan vertrouwen (basisgegevens) zijn goede handelspraktijken en in overeenstemming met standaardcontracten. De moeilijkheiden beginnen echter bij het bepalen van deze ‘basisgegevens’, ‘reliance data’ of welk ander woord ook in het contract gekozen wordt om dit concept te introduceren. Dit artikel stelt een “zwarte doos” -benadering voor.

EPC en de vrijheid om te optimaliseren

Voor aannemers betekent het werken aan een EPC-contract hogere risico’s.
Ze moeten alle omstandigheden die zich voordoen tijdens de projectuitvoering (op enkele uitzonderingen na) doorstaan en toch het verwachte resultaat / beoogde doel van het contract bereiken.
De aannemer heeft meer verantwoordelijkheden, maar ook het recht om het project te optimaliseren.

“EPC of toch geen EPC, dat is de kwestie”

EPC staat voor Engineering – Procurement – Construction en is een veel gebruikte term, maar niet altijd correct, en deze drie woorden maken ons niet noodzakelijk wijzer.
De relatie tussen opdrachtgever [of eigenaar] en aannemer, wanneer een EPC-contract correct is opgesteld, moet in overeenstemming zijn met bepaalde principes die in deze “post” vermeld worden.