Welkom op de pagina voor uw commerciële en contractuele zelfbeoordeling.

Selecteer voor elke vraag het meest representatieve antwoord.

Gelieve een antwoord lager in de lijst alleen te kiezen als alle bovenstaande antwoorden ook waar zijn (behalve het eerste antwoord, natuurlijk).

1. Kent u het specifieke gedrag van de volgende soorten klanten?

2. Bent u bekend met de volgende soorten contracten?

3. Risicoverdeling tussen Opdrachtnemers en Opdrachtgevers

4. Schadevergoedingen voor vertraging en gebrek aan performance/rendement

5. Beperking van de aansprakelijkheid (LOL = limit of liability)

6. Garantie

7. Bankgaranties / Zekerheidstelling

8. Bescherming tegen valutarisico's

9. Fiscale risico's

10. Verzekering

Bedankt voor het voltooien van uw zelfbeoordeling.

Uw naam
Uw e-mail
Uw onderneming
Uw telefoonnummer
Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *