Voor wie

 • Het verkoopteam dat in een internationale context werkt
 • Projectbeheerders
 • De commerciële en operationele leiders

Kernpunten

 • De fundamenten van internationale contracten verwerven
 • Dankzij deze opleiding echt contractbegrip verkrijgen

Voorwaarden

 • Er zijn geen speciale voorwaarden voor deelname aan deze opleiding.
 • Toch zal enige commerciële (nationale of internationale) of projectmanagement ervaring het leren vergemakkelijken.

Doelstellingen

Bij het afronden van deze opleiding zullen de volgende doelstellingen worden bereikt:

 • Vertrouwd zijn met de contractuele en commerciële aspecten van internationale contracten.
 • Inzicht hebben in de risico’s die inherent zijn aan contractuele clausules.
 • Leren hoe je commerciële en contractuele risico’s kunt beperken.
 • Het vermogen tot interactie met specialisten (advocaten, belastingspecialisten, verzekeringsspecialisten, enz.) verwerven en het begrijpen van gespecialiseerde publicaties.
 • Het kennen van de argumenten voor betere onderhandelingen over contractuele clausules.
 • Het aannemen van de juiste contractuele reflexen in alle levensfasen van het contract.

Sterke punten

 • Competentie: De trainer is een ervaren commercieel directeur van grote internationale groepen (Alstom, General Electric, Besix) en heeft persoonlijk tientallen grote contracten onderhandeld (3 tot 300 miljoen euro per contract).
 • Flexibiliteit: het vermogen om zich onderweg aan te passen aan de behoeften van de deelnemers; het geven van antwoorden op vragen die verder gaan dan het gepresenteerde materiaal.
 • Relevantie: link naar de meest internationaal erkende standaardcontracten: UAV GC 2005, FIDIC, Wereldbank enz. 
 • Toepasselijkheid: praktisch advies voor onderhandelingen.

Programma

Dit programma duurt meestal 1 tot 3 dagen en zal worden aangepast aan de geïdentificeerde behoeften:

Voorbereiding

 • Analyse van de bedrijfsomgeving van de deelnemers (bijvoorbeeld door middel van telefonische vergaderingen) om de onderwerpen aan te passen aan hun behoeften.
 • Implementatie van reflectiefasen: Een (anonieme) zelfdiagnose om de deelnemers in staat te stellen hun competentieniveau, voor en na de training, te bepalen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Standaardmodules

 • Het contract (totstandkoming van de contractuele relatie, documenten, soorten contracten)
 • Juridische aspecten (beperking van aansprakelijkheid, gevolgschade, schadeloosstelling, toepasselijk recht en jurisdictie)
 • Geschillenbeslechting (geschillencommissie, arbitrage, bemiddeling)
 • Tijdsgebonden kwesties (inwerkingtreding, aanvaarding/oplevering, termijnsverlenging)
 • Boetebeding voor vertraging/prestatietekort
 • Operationele kwesties (reikwijdte, vergunningen, onderaanneming, goedkeuringen, enz.)
 • Risicodeling (overdracht van eigendom/risico’s, overmacht, enz.)
 • Prijs en betaling (betalingsvoorwaarden, wijzigingsopdrachten, belastingen en heffingen)
 • De garantieperiode (contractuele garantie / garantie op verborgen gebreken etc.)
 • Beëindiging (schorsing en beëindiging op initiatief van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer)
 • Algemene bepalingen (bankgaranties, intellectuele eigendomsrechten, enz.)
 • Verzekeringen

Opties

Opties die kunnen worden ingebouwd op basis van de geïdentificeerde behoeften (en indien verenigbaar met de duur van de cursus):

 1. Scoring van contractrisico’s (Contract Risk Scoring): methode voor het beoordelen van contractuele risico’s
 2. De beginselen van onderhandelen: Onderhandelingen volgens de Harvard-theorieën
 3. Praktische gevallen (bv. onderhandelen over betalingsvoorwaarden)
 4. Samenstelling en werking van een optimaal onderhandelingsteam

Praktijk

Realistische casestudy: analyse van een relevant voorbeeldcontract. 

Werksituaties: forum, op een webgebaseerd platform, voor uitwisseling over de onderwerpen die tijdens de training zijn aangeleerd in de maand volgend op de training.

Neem contact met ons op voor bijkomende informatie

– door een e-mail te schrijven naar info@afitac.com

– door ons te bellen op +33 6 75 11 09 83