EPC-contract, casus over win-win onderhandelingen, bonus voor vervroegde voltooiing

Dit is een casus over een multiculturele onderhandeling omtrent een privaat ontwikkelde concessie voor het bouwen van een waterkrachtcentrale en vervolgens exploiteren gedurende 30 jaar. De discussies kwamen tot een win-win-onderwerp: de specifieke voordelen voor elk van de belanghebbende partijen bij vervroegde elektriciteitsproductie. Dit creëerde een positieve sfeer tijdens de onderhandelingen op basis van vertrouwen, respect, transparantie en proactiviteit. Deze sfeer was ook gunstig voor het oplossen van andere onderwerpen die zelf geen win-win-situaties waren.

TRaCRs_nl

Welkom bij TRaCRs, het door AfiTaC ontwikkelde “Tender Risk and Contract Review system”. U kunt het GRATIS gebruiken op AfiTaC.com en een output rapport verkrijgen. De informatie die u verstrekt door het beantwoorden van de 20 vragen wordt vertrouwelijk behandeld. Deze tool zal helpen bij het vaststellen van de CONTRACTRISICOSCORE […]

EPC en de vrijheid om te optimaliseren

Voor aannemers betekent het werken aan een EPC-contract hogere risico’s.
Ze moeten alle omstandigheden die zich voordoen tijdens de projectuitvoering (op enkele uitzonderingen na) doorstaan en toch het verwachte resultaat / beoogde doel van het contract bereiken.
De aannemer heeft meer verantwoordelijkheden, maar ook het recht om het project te optimaliseren.

Wat doen we?

Klik op de puzzelstukken voor specifieke services: Op deze pagina worden de volgende diensten die AfiTaC u kan bieden beschreven : Aanbestedingsadvies Onderhandelingsbegeleiding Contract & Risk Management Coachen en Training Procesoptimisatie Aanbestedingsadvies De eerste stap naar een evenwichtig contract is aanbesteding, in welke vorm dan ook: internationaal concurrerend bieden, deelname aan een […]

“EPC of toch geen EPC, dat is de kwestie”

EPC staat voor Engineering – Procurement – Construction en is een veel gebruikte term, maar niet altijd correct, en deze drie woorden maken ons niet noodzakelijk wijzer.
De relatie tussen opdrachtgever [of eigenaar] en aannemer, wanneer een EPC-contract correct is opgesteld, moet in overeenstemming zijn met bepaalde principes die in deze “post” vermeld worden.

Referenties & Middelen

Mogelijkheid om aanbestedingen en contracten in de volgende talen te behandelen: Engels Frans Portugees Nederlands Kenmerken van bedrijfstakken waarvoor gewerkt werd: bouw, civiele werken, bouwprojecten, energiecentrales, waterkracht, waterbehandeling, hernieuwbare energie Relevante functies met opgebouwde ervaring: projectbeheer, beheer van onderaannemers, planning, kostenbeheersing, aanbesteding, verkoop, risicobeheer, contractbeheer Contracttypen: Wereldbank, FIDIC (87, 95, […]

Wie zijn we?

“Contracten zijn onze passie.” Bedrijfsomgeving Bedrijven, klein of groot, willen hun werk doen op basis van evenwichtige contracten. De visie van AfiTaC is dat commerciële en contractuele relaties gebaseerd moeten zijn op vertrouwen, respect en duidelijkheid. Ze moeten evenwichtig zijn en, op lange termijn, win-win relaties tot stand brengen. Grote […]