Bemiddelaar, is het goed om een expert te zijn in het onderwerp van het geschil of niet?

Deze publicatie bevat een interessante reflectie over (i) of het voldoende is dat een bemiddelaar getraind is in de vaardigheden en technieken van bemiddeling om vervolgens eender welk soort geschil te bemiddelen, of (ii) het bezit van expertise van nut is voor de partijen. De auteur van het artikel, Martin Burns, geeft duidelijk de voorkeur aan de tweede optie. We laten u dit bericht lezen en uw eigen mening vormen of bevestigen; u kunt ook commentaar geven aan het eind van dit bericht.

Risk Board

Risk Boards zijn een onmisbaar hulpmiddel om een brug te slaan tussen het operationele en het leidinggevende team en om risicoanalyses om te zetten in beslissingen. AfiTaC kan helpen door: Uw risicobeoordelingsproces op punt te stellen; Een risicorapporteringsmethode vast te leggen; Deel te nemen aan of voorzitter te zijn van […]

Contract Risk Scoring, hoe kan het u helpen om goede beslissingen te nemen?

Voor u de gewenste resultaten van uw bedrijf kan behalen, moet u enkele hindernissen nemen. Contract Risk Scoring-tools zijn er om de commerciële en contractuele hindernissen te identificeren. Hiermee kunt u weloverwogen beslissingen nemen: “Go / No Go”-beslissingen, mitigatiemaatregelen, aanvaardbare aansprakelijkheidsniveaus, provisie- en margeniveaus enz. Lees dit bericht voor meer informatie.

Hoe basisgegevens (“reliance data”) vast te stellen in EPC-contracten (zoals FIDIC Silver Book)?

Het identificiëren van gegevens waarop de aannemer kan vertrouwen (basisgegevens) zijn goede handelspraktijken en in overeenstemming met standaardcontracten. De moeilijkheiden beginnen echter bij het bepalen van deze ‘basisgegevens’, ‘reliance data’ of welk ander woord ook in het contract gekozen wordt om dit concept te introduceren. Dit artikel stelt een “zwarte doos” -benadering voor.