Gecertificeerde deskundigen voor FIDIC-contracten

De Wereldbank en andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken willen geschillencommissies voor de projecten die zij financieren. Dit omdat zij zich bewust zijn van de waarde ervan voor het vermijden van geschillen en voor een vroegtijdige geschillenbeslechting. Internationaal zijn FIDIC-contracten de meest gebruikte standaardcontractvormen voor infrastructuur, bouw, energieprojecten enz. De laatste edities van […]

FIDIC in civielrechtelijke jurisdictie: Gerechtvaardigd of betwistbaar?

Dit artikel is een beschouwing over het gebruik van FIDIC-contracten in combinatie met civielrechtelijke rechtsstelsels. Inleiding tot de FIDIC-contracten en hun oorsprong FIDIC-contracten zijn de meest gebruikte internationale contractvorm voor bouw- en industriële projecten. De populariteit van de FIDIC-contracten is het resultaat van hun internationale aanvaarding. Bovendien worden zij gebruikt […]

Beste wensen voor 2021 van AfiTaC!

Onze beste wensen voor 2021 aan de lezers van AfiTaC’s blog en aan onze klanten, partners, medewerkers, leveranciers en vrienden! Zeggen dat 2020 een moeilijk jaar was, is waarschijnlijk een understatement. Onder deze omstandigheden zijn we bijna beschaamd om te melden dat AfiTaC uitstekende resultaten heeft bereikt en dat we […]