EPC-contracten: win-win kansen tijdens contractonderhandelingen?

U hebt boeken, artikels en blogs over contractonderhandelingen gelezen. Of, nog beter, u hebt een echt trainingsprogramma gevolgd. Iedereen heeft het belang van win-win-onderhandelingen aangeprezen. Daar bent u nu in uw volgende harde onderhandeling. Alle discussies gaan over aansprakelijkheidslimieten, schadevergoedingen, rechten om het contract te beëindigen enz. Onderwerpen waarbij een beetje meer bescherming voor de ene partij automatisch een beetje minder betekent voor de andere partij. U twijfelt. Zijn deze artikels of trainingen niet realistisch, uw tijd en geld niet waard?

“EPC of toch geen EPC, dat is de kwestie”

EPC staat voor Engineering – Procurement – Construction en is een veel gebruikte term, maar niet altijd correct, en deze drie woorden maken ons niet noodzakelijk wijzer.
De relatie tussen opdrachtgever [of eigenaar] en aannemer, wanneer een EPC-contract correct is opgesteld, moet in overeenstemming zijn met bepaalde principes die in deze “post” vermeld worden.